Vuosikokouksen esityslista

Raajärven Erä- ja kalamiehet ry
ESITYSLISTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika:
Paikka:
Lauantaina 18.2.2017 klo 14.00 alkaen
Wanha Kaivoskylä Mainari Oy, Raajärvi
1§
Kokouksen avaaminen
2§
Kokouksen toimihenkilöiden valinta
3§
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4§
Esityslistan hyväksyminen
5§
Sääntöjen muutos
Johtokunta esittää sääntöjen uudistamista vastaamaan paremmin yhdistyksen toiminnan tarpeita.
6§
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
7§
Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2017
8§
Maksut 2017
Jäsenmaksut, liittymismaksut ja verkkoluvat
9§
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Pilkkikilpailut, rantakalatapahtuma, harjoitusammunnat ja pikkujoulut talousarvioineen
10§
Uudet ja eroavat jäsenet
11§
Seuran internet-sivut
12§
Matkajärvi
Tilannekatsaus, säännöt, poikasten istutus, vastuuhenkilöt ja muut Matkajärveen liittyvät asiat
13§
Hirviasiat
Lupien hakeminen, hirviporukan yhteyshenkilö/vouti ja varavoudit, säännöt
14§
Riistanhoito
Riistapellot, pienpetopyynti, nuolukivet ja muut riistanhoitoon liittyvät asiat
15§
Muut asiat
16§
Seuraava kokous
17§
Kokouksen päättäminen