infografiikan - Elinkeinoelämän keskusliitto

EK:n Kuntaranking 2017
KESKEISET TULOKSET
Turku 9.2.2017
Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EK tutki: mitkä ovat Suomen
parhaat alueet yrityksille?
10.00
Kuntaranking-tulokset 2017 – kuinka uudistaa kuntia?
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK
10.20
Mikä selittää Turun tuloksia?
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell
10.35
Miten sote-alan yritys uudistaisi Turkua?
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja,
Attendo Oy
10.45
Mikä Turussa toimii, missä voisi petrata?
Toimitusjohtaja Patrik Rautaheimo, Elomatic Oy
10.55
Ryhtyisinkö yrittäjäksi Turun alueella?
Hallituksen jäsen Laura-Maria Poikela, Turun yliopiston
ylioppilaskunta
11.05
Keskustelua
Tutkimuksen tavoitteet
• Nostaa esille paikallisten yritysten tarpeita ja näkemyksiä kotikuntansa
yritysmyönteisyydestä
• Tunnistaa yritysten näkökulmasta eri alueiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita
• Löytää keinoja, joilla kuntapäättäjät voivat vaikuttaa myönteisesti yritysten
menestykseen ja työllistämiskykyyn
 Lisätä yritysten ja kuntapäättäjien vuorovaikutusta ja yhteistyötä paikallisten
toimintaympäristöjen kehittämisessä
3
8.2.2017
Tutkimuksen viitekehys
Tutkimuksen mittarit
TILASTOTIETO
YRITYSKYSELY
Kuntatalous
Yritysilmasto
• Tulovero-%
• Päätöksenteon yrityslähtöisyys
(mm. yritysvaikutusten arviointi)
• Toimintamenot / asukas
• Työllisyysaste
Yrittäjyysaktiivisuus
• Yrittäjyysaste
• Yrityksiä / asukas
• Aloittaneet yritykset / yrityskanta
• Yrityspalvelut (yritysten tasapuolinen kohtelu esim.
toimitila- ja rahoitusratkaisuissa ja
neuvontapalveluissa)
• Palvelurakenteet (mm. pk-yritysten mahdollisuudet
osallistua kuntapalveluiden tuottamiseen)
• Yleinen yritysilmapiiri
Sijaintipaikkakunnan sopivuus
Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana
4
8.2.2017
Lukuohje
Seutukuntien sijoitus eri osa-alueilla
Mitä lähempänä Sininen viiva on
keskustaa, sen parempi on
seudun sijoitus osa-alueilla.
Kuntatalous
Keltainen alue kuvaa keskitasoa ja
sitä paremmin menestyviä seutuja
vertailussa.
25. seutukunta
20.
15.
Elinkeinopolitiikka
10.
Yrittäjyysaktiivisuus
Jos kunta sijoittuu keltaiselle
alueelle, on se kyseisellä mittarilla
vertailun puoliväliä tai sitä
parempi”
2017
2015
Keskitaso
Kysely
Tilasto
5
8.2.2017
Lukuarvot kuvaavat sijoittumista
25 seutukunnan kesken.
Sijainti
Yritysilmastoväittämät
Seutukuntien ranking 1-25 *)
Sijoitus 2017
Kokonaispisteet 2017
100
0
1
2
3
80
5
5
6
7
8
9
60
10
12
40
20
72
Sijoitus 2015
70
11
13
15
20
69
68
68
67
67
65
59
20
57
55
53
53
Hämeenlinna
Helsinki
Rauma
Vaasa
Tampere
Salo
Joensuu
Jyväskylä
Ylä-Savo
Kuopio
Oulu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
25
Seinäjoki
1
2.
Turku
100
0
80
5
60
10
40
15
17
45
18
20
34
16
19
53
50
48
47
23
Mikkeli
Lahti
Pori
Kokkola
Raasepori
14
15
16
17
18
0
43
21
40
Lappeenranta Rovaniemi
19
35
20
29
8.2.2017
22
26
Kouvola
25
Kajaani
24
25
24
Kemi-Tornio
21
Savonlinna Kotka-Hamina
22
15
28
23
*) Vertailussa on mukana yhteensä 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia. Uusina seutukuntina mukana vertailussa ovat Kokkolan ja Kemi-Tornion seutukunnat, joista ei löydy vertailutietoa vuodelta 2015.
Seutukuntien pistemäärät on taulukossa pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Mikäli useampi seutu on saanut saman pistemäärän, on järjestys määräytynyt desimaalien perusteella.
6
10
20
25
Turun seutukunta
SIJOITUS 2. – yritysten arviot selvästi aikaisempaa myönteisempiä
•
Vertailun toiseksi kovin nousija
sijalta 9. sijalle 2.
•
Selittävänä tekijänä erityisesti
yritysten edellistä vertailua
myönteisemmät näkemykset
alueen yritysmyönteisyydestä
•
Erityisesti Turun
kehyskunnissa yritykset
tyytyväisiä
Kuntatalous
25. seutukunta
20.
15.
Elinkeinopolitiikka
10.
Yrittäjyysaktiivisuus
–
2017
2015
Keskitaso
Kysely
Tilasto
7
8.2.2017
Sijainti
Yritysilmastoväittämät
Esim. Kaarina ja Lieto
kuntakohtaisen vertailun
kestomenestyjiä
Aluekunnat
Kaarina
Lieto
Masku
Mynämäki
Naantali
Nousiainen
Paimio
Raisio
Rusko
Sauvo
Turku
Turun seutukunta
Yritysten arviot hieman keskitasoa myönteisemmät
Saldoluku: hyvänä tilanteen näkevät, % - huonoksi tilanteen arvioivat, %
Elinkeinopolitiikka
Yleinen yritysilmapiiri
• Yritysmyönteisyys
• Yrittäjyystuntemus
• Yritysten tarpeiden tunnistaminen
+20
Keskiarvo
+16
+20
Päätöksenteon
yrityslähtöisyys
• Päätösten yritysvaikutusarvioinnit
• Yrityslähtöiset toimintatavat
+20
Keskiarvo
+10
Palvelurakenteet
• Yrityspalvelujen toimivuus
• Yritysten tasapuolinen ja
oikeudenmukainen kohtelu
• Julkiset hankinnat
• Yritysten mahdollisuudet kuntapalvelujen tuottajina
+20
+20
+10
+10
+10
+10
+10
0
0
0
0
-10
-10
-10
-10
-10
-20
-20
-20
-20
-20
+11
8
Keskiarvo
+8
Yrityspalvelut
8.2.2017
+14
+12
Keskiarvo
-6
-9
0
Keskiarvo
-17
-10
Vertailussa Turun, Helsingin ja Tampereen seutukunnat
Seutukuntien sijoitus tutkimuksen osa-alueilla (mitä lähempänä kuvion keskustaa sen parempi)
2. Turun seutukunta
Kuntatalous
Kuntatalous
25.
Elinkeinopolitiikka
Yrittäjyysaktiivisuus
20.
15.
25.
Elinkeinopolitiikka
2017
9
8.2.2017
2015
Yritysilmastoväittämät
Keskitaso
20.
Kuntatalous
Yrittäjyysaktiivisuus
15.
25.
Elinkeinopolitiikka
10.
10.
Sijainti
7. Tampereen seutukunta
4. Helsingin seutukunta
Kysely
Tilasto
Sijainti
20.
Yrittäjyysaktiivisuus
15.
10.
Yritysilmastoväittämät
Sijainti
Yritysilmastoväittämät
Ääripäät – yksikään seutu ei ole paras
tai heikoin kaikilla osa-alueilla
Seutukuntien sijoitus tutkimuksen osa-alueilla (mitä lähempänä kuvion keskustaa sen parempi)
1. Seinäjoen seutukunta
Kuntatalous
Kuntatalous
25.
Elinkeinopolitiikka
Yrittäjyysaktiivisuus
20.
15.
25.
Elinkeinopolitiikka
2017
10
8.2.2017
2015
Yritysilmastoväittämät
Keskitaso
20.
Kuntatalous
Yrittäjyysaktiivisuus
15.
25.
Elinkeinopolitiikka
10.
10.
Sijainti
25. Kajaanin seutukunta
8. Salon seutukunta
Kysely
Tilasto
Sijainti
20.
Yrittäjyysaktiivisuus
15.
10.
Yritysilmastoväittämät
Sijainti
Yritysilmastoväittämät
Hyvän yritysilmaston elementit
11
 Päätöksenteon
yritysvaikutukset arvioidaan
 Korkea
yrittäjyysaktiivisuus
 Yritykset mukana tuottamassa
kuntapalveluita
 Monipuolista
yritystoimintaa
 Yrityksiä kohdellaan
tasapuolisesti
 Kuntatalous
tasapainossa
8.2.2017
Avoin palaute yritysten tämänhetkisestä
toimintaympäristöstä ja yritysilmastosta kotikunnassaan
• Avopalautteessa korostuivat mm. seuraavat seikat
1. Kilpailutuksen toimimattomuus (lähes 50 mainintaa)
2. Kunnan vähäinen kiinnostus/arvostus (pk-)yrityksiä kohtaan (lähes 50 mainintaa)
3. Kaavoitukseen liittyvä joustamattomuus ja hitaus (lähes 30 mainintaa)
4. Hankaluudet saada osaavaa työvoimaa (parikymmentä mainintaa)
5. Lupaprosessien hitaus ja byrokraattisuus (alle parikymmentä mainintaa)
6. Liikenneratkaisujen puutteellisuus (alle parikymmentä mainintaa)
7. Kiinteistöverot, vesimaksut yms. kunnallismaksut (alle parikymmentä mainintaa)
• Avopalautetta antoi 416 yritystä
12
8.2.2017
”Elinkeinotoimi on ottanut
yrityksiä hienosti mukaan
pohtimaan kaavoituksen
uudistamista”
Infra-alan yritys, Seinäjoki
”Yleisellä tasolla ovat sekä toimintaympäristö että yritysilmasto ihan OK.
Toivoisin kuitenkin kunnalta selkeää ja
julkista yritysstrategiaa, joka antaisi
kattavan kuvan miten kunta näkee
alueen yritysten, tulevan yritystoiminnan
sekä yritystoimintaan liittyvien
palveluiden kehittämisen pidemmällä
aikavälillä.”
Teollisuus, Turun seutukunta 150-249 hlöstö
”Kunta on keskittynyt
voimakkaasti ITC-puolen
yritysten edesauttamiseen.
Ilmeisesti sen takia, kun sillä
toimialalla on ollut merkittäviä
uudelleenjärjestelyjä.
Ns. perinteinen teollisuus on
jäänyt vähemmälle huomiolle.”
Teollisuus, Oulun seutukunta,
10-49 hlöstö
Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen aineisto ja analyysit
Tutkimuksen rajaukset
•
Tutkimuksessa alueiden saama kokonaisindeksi muodostuu
tilastomuuttujista (2/3) ja yrityskyselystä (1/3)
•
•
Tilastoissa käytettiin vuoden 2016 aluejakoa ja tuoreimpia
saatavilla olevia kokonaisen kalenterivuoden tilastotietoja.
Tutkimukseen valitut tilastomuuttujat eivät kuvaa tyhjentävästi
kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kuntien
toimintaedellytyksiin ja / tai yritysten toimintaympäristöön.
•
Mahdolliset yksittäiset muutokset kunta- tai seutukuntarajoissa
voivat heikentää jonkin verran tulosten vertailukelpoisuutta
suhteessa edellisvuosien aineistoihin.
•
Tutkimuksen tulokset ovat luonteeltaan suuntaa-antavia.
– Tilastokeskuksen keräämissä tiedoissa käytettiin lähteinä
yrittäjyys- ja työllisyysasteiden osalta Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastoa ja muiden muuttujien kohdalla pääosin
yritysrekisteriin pohjautuvia tilastoja ja kuntataloustilastoja.
•
Yrityskyselyyn vastasi yhteensä 2 206 EK:n jäsenyritystä eri
puolilta Suomea.
– Kyselyaineiston seutu- ja kuntatarkasteluissa
satunnaisvaihtelu minimoitiin käyttämällä analyyseissä ns.
liukuvaa keskiarvoa kolmesta viimeisimmästä
kuntarankingkyselystä. Menetelmä tekee vertailusta
luotettavamman ja vähentää satunnaisvaihtelua, mutta
huomioi silti merkittävät muutokset yritysjohtajien
mielipiteissä.
16
8.2.2017
Kuntavaalikeskustelun lähtökohta:
Toimiva ja yrittäjämyönteinen kunta
EK:n lähtökohta kuntavaalikeskusteluun
MUUTOS LUO
UUSIA PALVELUJA JA
YRITTÄJYYTTÄ
LÄHTÖKOHTANA
ON KUNTALAISTEN
HYVINVOINTI
KUMPPANEINA JULKISET
JA YKSITYISET TOIMIJAT
TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN
KUNNAN TULISI OLLA
YRITYKSILLE SUOTUISA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kunnilla ei enää ole
varaa nykyisiin
palveluihin. Siksi palvelut
on järjestettävä uudella
tavalla. Muutos on
mahdollisuus parempiin
kuntapalveluihin.
Lähtökohtana on
kuntalaisten arjen
parantaminen, ei
vastakkainasettelu
julkisen ja yksityisen
välillä.
Toimivassa kunnassa
julkiset ja yksityiset
toimijat muodostavat
palvelukokonaisuuden,
josta hyötyvät niin kunta,
palveluntarjoajat kuin
asukkaat.
Yritysmyönteisessä
kunnassa syntyy uusien
työpaikkojen ja kasvun
kautta hyvinvointia
kaikille.
18
8.2.2017
Yrittäjämyönteinen toimiva kunta:
• Ei toimi itse markkinoilla, vaan luo edellytyksiä tasapuoliselle kilpailulle.
Hyödyntää hankinnoissa myös pk-yrityksiä, lisää kuntalaisten valinnanvapautta
• Opastaa aktiivisesti yrittämisen eri vaiheissa ja tarjoaa yrityksille ratkaisuja.
Ottaa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioon yritysvaikutusten arvioinnin.
• Kaavoittaa ja luvittaa joustavasti
• Huolehtii infrastaan, toimivasta yhdyskuntatekniikasta ja korjaa niitä suunnitelmallisesti.
Korjausvelka pysyy kurissa – ja kuntatalous tasapainossa.
• Uudistaa palveluprosessit ja hyödyntää uuden teknologian mahdollisuudet ja digitalisaation.
19
8.2.2017
https://vimeo.com/203074166/48b689401b