File

TervetuloamukaanHJM-kutsuleirille!
TervetuloamukaanHyvinkäänvoimistelunjaliikunnan,JärvenpäänVoimistelijoidensekäMäntsälän
Voimistelijoidenjoukkuevoimistelunkutsuleirille.Kutsuleiriontarkoitettukaikkienkolmenseuranvuosina
2002-2010syntyneillevoimistelijoille,jotkahaluavatlisäharjoittelumahdollisuuksiajatähtäävätmahdollisesti
tulevaisuudessajoukkuevoimistelussaalueenyli14-vuotiaidenedustusjoukkueisiin.
Paikka
Liikuntahalli,Järvenpää(Seutulantie17,Uimahallinyhteydessä)
Aika
La4.2.20178–10–vuotiaat,7hleiripäivä
La4.2.201712–14–vuotiaat,7hleiripäivä
Su5.2.20176–8–vuotiaat,4hleiripäivä
Su5.2.201710–12-vuotiaat,7hleiripäivä
Tarkempilukujärjestystehdäänilmoittautumismäärienperusteella.Harjoituksetovatlauantaina9-18välilläja
sunnuntaina9-16välillä.Leirintarkkaaikataululähetetäänedeltävälläviikollailmoittautumisessaannettuunspostiin.
Leiripäivänhinta
6–8–vuotiaat,4hleiripäivä:40€,sisältääleirimaksunjalounaan
8–14–vuotiaat,7hleiripäivä:60€,sisältääleirimaksunjalounaan
Leirinosallistumismaksulaskutetaanjälkikäteenosallistujiltaomanseurankautta.
Ilmoittautuminen
Kutsuleirinilmoittautuminentehdäänsähköisestipe27.1.2017mennessälinkistä
http://www.mantsalanvoimistelijat.fi/tapahtumakalenteri/hjm-kutsuleirin-ilmoittautuminen/
Ilmoittautuminenleirilleonsitova.
Leiripäivänohjelma
Leirilläharjoitellaanikäluokkienherkkyyskausilletyypillisiäominaisuuksiajalajitaitoja.Leiripäivänohjelma
lähetetäänosallistujillesähköpostitseennenleiriä.Leirillävoimistelijatjaetaantunneilleikäryhmittäin.
Leirimaksusisältäälämpimänlounaan.Erityisruokavaliotilmoitetaanilmoittautumisenyhteydessä.
Seurayhteistyötoiminnasta
Mäntsälän,JärvenpäänjaHyvinkäänyhteinenseurayhteistyö-projektikäynnistyivuonna2012,jolloinkolmen
seurankeskenlähdettiinkehittämäänalueellisestivahvempaajoukkuevoimistelujärjestelmää.Seurayhteistyön
tavoitteenaonollutrakentaamahdollisuuspotentiaalisillejamotivoituneilleurheilijoilleedetäkansalliselleja
kansainvälisellehuipulle,laajentaaharjoittelumahdollisuuksiaeritavoitetasoillasekäyhdistääosaamistayli
seurarajojen.
Alueellinenkutsuleiritoiminta
Tulevaisuudenvisionaonluodaedustusjoukkuejärjestelmä,jonkapuitteissaalueenurheilijoillaolisi
mahdollisuuskilpaillakansallisellahuipputasolla.Tätävartenontärkeääluodaedellytyksetseuroissaniin
valmennuksenkuinurheilijantukitoimienosaltahetiensimmäisistävalmennusvuosistaalkaen.
Tähäntarpeeseenseuratovatlähteneetsyksyllä2013kehittämäänkutsuleirijärjestelmää,jonkatavoitteenaon
säännöllisinväliajoinkerätäalueenpotentiaaliseturheilijat,sekäheidänvalmentajansaharjoittelemaan,
tutustumaantoisiinsasekäjakamaanosaamistatoisiensakanssa.
Kutsuleirillevalitutvoimistelijatovatseurojenjoukkuevoimisteluvalmentajienvalitsemia.Leirillevalittujen
urheilijoidenvalintakriteereinäovatolleetmotivaatioharjoitteluun,fyysisetominaisuudet(joistaikäryhmälle
tärkeimpinäliikkuvuus,nopeusjalihashallinta),terveydellisetlähtökohdatsekävalmentajiennäkemysperheen
mahdollisuuksistatukealastavoimistelijanpolulla.
Lämpimästitervetuloamukaan!Mikäliteilläonleiristäkysyttävää,vastaanmielellänikysymyksiin.
Voimisteluterveisin,
JohannaTuovinen
Valmennuspäällikkö
HJM-seurayhteistyö
[email protected]
p.0408368349