mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa

Saarijärven kaupunki, Sivulantie 11, PL 13, 43100 Saarijärvi
MIELIPITEEN ESITTÄMINEN KAAVAA VALMISTELTAESSA
MRL 62 § JA MRA 30 §
KAAVAHANKE: Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava
Luonnos nähtävillä 9.2. – 13.3.2017
Tilan nimi ja kiinteistötunnus:
Mielipiteen jättäjän yhteystiedot
☐ Olen omistaja
☐ Olen osaomistaja
☐ Muu/ mikä?
nimi:
osoite:
sähköp.
Puh.
Mielipide:
Haluan mielipiteeseeni vastineen.
Päiväys: ___/___ 2017
Allekirjoitus: ________________________________
Lomakkeen palautus 13.3.2017 mennessä: Saarijärven kaupunki/Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai
[email protected]