Keskusta paikallisyhdistyksen henkilöilmoitus vuodelle uusi 20xx

Suomen Keskusta r.p.
PAIKALLISYHDISTYKSEN HENKILÖILMOITUS VUODELLE 20
Paikallisyhdistyksen nimi
Kunta
Piiri
Pankkiyhteys (konttori ja tilinumero)
Ilmoituksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Jäsenmäärä
Puheenjohtaja
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varapuheenjohtaja
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Sihteeri
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Rahaston-/taloudenhoitaja
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Muu johtokunnan jäsen
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Muu johtokunnan jäsen
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
Muu johtokunnan jäsen
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Muu johtokunnan jäsen
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
postitoimipaikka
postitoimipaikka
Muu johtokunnan jäsen
ammatti
Muu johtokunnan jäsen
ammatti
Muu johtokunnan jäsen
ammatti
Muu johtokunnan jäsen
ammatti
Muu johtokunnan jäsen
ammatti
Lomake jatkuu seuraavilla sivuilla. Lomake jatkuu seuraavilla sivuilla.
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:
Ainoastaan toimivia ja päivittäisessä käytössä olevia sähköpostiosoitteita saa lisätä tähän henkilötietokaavakkeeseen.
Jos osoitteesta on epävarmuutta, se on tarkistettava henkilöltä suoraan. Osoitteen pitää myös olla henkilön oma.
Paikallisyhdistyksen varsinaiset edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
Paikallisyhdistyksen varsinaiset edustajat ja varaedustajat piirikokouksiin
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
Varsinainen / vara (yliviivaa tarpeeton)
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
ammatti
ammattiliitto
puhelinnumero
sähköpostiosoite
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
postitoimipaikka
Tämä lomake lähetetään PIIRITOIMISTOON 31.12. mennessä.