Karamzinin koulu

info
9.2.2017
Karamzinin koulu
Karamzinin koululle tehty Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus
on valmistunut 15.1.2017.
Tarvittavia korjaustoimenpiteitä kartoitetaan parhaillaan.
Sisäilmapuhdistimien tarve selvitetään ja harkitaan sisäilmatutkimuksen
tekemistä. Korjaussuunnittelu ja korjausten aikataulutus tullaan
tekemään kevään 2017 aikana.
Korjausten aikaisiksi väistötiloiksi on suunniteltu Järvenperän koulun
alueella olevia siirtokelpoisia tiloja.
Tilapalvelut-liikelaitos seuraa tilannetta kohteessa korjausten jälkeen.
Tarve jatkotutkimuksille/kyselyille harkitaan Tilapalvelut-liikelaitoksen
toimesta tehtyjen korjausten jälkeen, jos oirehdintaa vielä ilmenee.
Espoon kaupungin sisäilma-asioita koskevan
menettelytapaohjeistuksen mukaan Tilapalvelut-liikelaitos vastaa
kaikkien tutkimusten teettämisestä, varaa rahoituksen tutkimuksille sekä
tiedottaa kohteen esimiestä ja sivistystoimea. Sivistystoimi vastaa
viestinnästä henkilöstölle ja huoltajille.
Oireilua seurataan em. menettelytapaohjeen mukaan
kouluterveydenhuollon toimesta, joka toimittaa pyydettäessä sisäilmaasioihin liittyvät havainnot mm. oireilevien määristä sekä ilmenneistä
oireista yleisesti. Mikäli oppilailla havaitaan sellaisia oireita, joiden
epäillään johtuvan rakennusten olosuhteisiin liittyvistä ongelmista,
toimitaan terveydenhuollossa näyttöön perustuvien ohjeiden kuten
Käypä hoito -suositusten mukaisesti.
Rakennusten sisäilman ja henkilön oireiden väliseen yhteyteen ei ole
mahdollista ottaa kantaa ilman tarkkoja rakennusteknisiä tutkimuksia ja
asianmukaisesti koulutetun sisäilma-asiantuntijan tai terveystarkastajan
lausuntoa tutkimuksista
Karamzinin koululla on tällä hetkellä menossa viemäreiden ja
salaojajärjestelmien kuvaus sekä alustatilan, luokan 206 ja teknisen
työn luokan viemärikorjaukset.
Seuraava työmaakokous on tiistaina 14.2.2017.
info
9.2.2017
Lisätietoja:
Asiakaspäällikkö Satu Kyllästinen puh. 050 464 4797, [email protected]
Työpäällikkö Minna Pelkonen, puh. 050 551 0951 [email protected]
Korjausrakennuspäällikkö Esko Halmesmäki, puh. 043 825 5185, [email protected]
Rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä, puh. 050 599 4076, [email protected]