slalomtesti slalom test

SLALOMTESTI
Käyttöohjeet:
1. Paina jalan sivussa olevaa käynnistyspainiketta.
2. Siirrä kahva ylös aloituspaikalle.
3. Kosketa kahvalla metallitolppaa. Aloita, kun kuulet äänimerkin.
4. Pujottele alas.
5. Jokaisesta kosketuksesta saat 20 virhepistettä.
6. Kosketa maalissa metallitolppaa.
7. Katso tuloksesi näytöltä.
SLALOM TEST
Manual:
1. Press the start button on the side of the machine.
2. Take the handle and place itto the starting position.
3. Touch the metal handle pole to start the game. The game
starts when you hear the beeping noise.
4. Try to weave down. Every touch of the metal track is an error.
5. In case of touching the track, you get 20 penalty points.
6. Touch the metal pin at the end of the track.
7. Check the display with your results!
Coinline Oy
puh. 010 440 5600
fax. 010 440 5609
www.coinline.fi
[email protected]