Valviran selvitettäväksi tulleet uudet terveydenhuollon valvonta

Valviran selvitettäväksi tulleet uudet terveydenhuollon valvonta‐asiat jaoteltuina asiatyypeittäin 2009‐2016
(ei sisällä siirrettyjä asioita)
1400
1249
1069
1000
1196
1171
1200
1128
1121
1089
897
Lkm
800
648
535
600
400
200
643
583
597
640
492
442
371
346
180
339
434
195
195
0
0
0
2009
2010
2011
393
392
173
146
35
393
365
126
114
7
9
13
2013
2014
2015
2016
Valvontaohjelmiin perustuvat asiat
Yhteensä
95
19
0
Muut valvonnan asiat
Kantelut
2012
Lausuntopyynnöt