Potilasturvallisuuden edistäminen

OHJELMA
10.2.2017
Sote ja monialainen maakunta! Varsinais-Suomi
Muutosjohtajien maakuntakierros 2017
Aika: Keskiviikkona 22.3.2017 klo 9-12.
Paikka: Salon Kaupungintalo (Tehdaskatu 2, 24100 Salo)
OHJELMA
09.00 - 09.40
Aamukahvit ja tutustuminen infopisteisiin
09.40 - 09.50
Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän teemoihin
09.50 - 10.00
Tervetuloa Varsinais-Suomeen ja Saloon!
Antti Rantakokko, Salon kaupunginjohtaja
Kari Häkämies, maakuntajohtaja, Varsinais-Suomen liitto
10.00 - 10.30
Sote- ja maakuntauudistuksen viimeisimmät
lakiesitykset ja lakien toimeenpanoon valmistautuminen
Pauli Harju, maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM
Sinikka Salo, sote-muutosjohtaja, STM
10.30 - 12.00
Vuoropuhelu osallistujien kanssa
Fasilitaattorina Tiina Merikanto, toimittaja, YLE
Keskustelussa mukana Pauli Harjun ja Sinikka Salon lisäksi
alueen sote-uudistuksen muutosjohtaja Antti Parpo ja
maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen sekä
asiantuntijoita eri ministeriöistä.
12.00 - 13.00
Lounas (omakustanteinen)
Aikavälillä klo 12 - 13 on mahdollisuus kuulla tietoiskuja
eri teemoista ja tutustua infopisteisiin.
Lakipaketti löytyy täältä:
http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016