Karsinnan tulokset

SM-Hiihdot - Keuruu
03.02.2017
Miehet Sprintti (V)
Karsinta
TULOKSET
Alkoi
Päättyi
Imatra
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
TD:
Asko Uurasjärvi
Apulais- TD:
Juha Torvikoski
Kilpailunjohtaja:
Veikko Ahonen
Radan tiedot
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia:
Sami Hilden
Sija Nro Lisenssi Nimi / Seura
1
6 21834161
2
11 23328468
3
2 21498413
4
5 27538885
5
8 27512649
6
16 22106911
7
13 22471565
8
20 22733274
9
19 26029696
10
21 21413553
11
1
3390003
12
35 29619430
13
4 27507654
14
30 30303010
15
7 27557727
16
50 30217290
17
3 28527329
18
9 23855436
19
31 40391507
20
14 27512173
Vuokatti Ski Team Kainuu
Matias Strandvall
IF Minken
Ristomatti Hakola
Jämin Jänne
Anssi Pentsinen
Vantaan Hiihtoseura
Juho Mikkonen
Kuhmo-Ski
Heikki Korpela
Pyhäjärven Pohti
Ari Luusua
Ounasvaaran Hiihtoseura
Ville Nousiainen
Kouvolan Hiihtoseura
Antti Häkämies
Anjalan Liitto
Santeri Erola
Espoon Hiihtoseura
Peeter Kummel
Tartu Skiclub
Waltteri Vinkanharju
Vantaan Hiihtoseura
Lauri Mannila
Oulun Hiihtoseura
Verneri Poikonen
Äänekosken Huima
Ville-Petteri Saarela
Keminsuun Kisa
Topias Tyni
Metsä-Veikot 85
Juuso Haarala
IF Minken
Harri Niemi
Jämin Jänne
Janne Tervo
Kuusamon Erä-Veikot
Juha-Matti Mikkolainen
Valkeakosken Haka
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
1,5 km Sprintti
12
12
30
1500
1
m
m
m
m
Aika
Martti Jylhä
Tulostettu:
3.2.2017 11:02:47
10:35:00
11:02:00
Ero
2:46.08
0.00
2:46.32
+0.24
2:48.28
+2.20
2:49.38
+3.30
2:49.82
+3.74
2:50.27
+4.19
2:51.05
+4.97
2:51.34
+5.26
2:51.89
+5.81
2:52.32
+6.24
2:52.90
+6.82
2:53.49
+7.41
2:54.33
+8.25
2:54.44
+8.36
2:54.67
+8.59
2:56.85
+10.77
2:56.95
+10.87
2:57.03
+10.95
2:57.04
+10.96
2:57.11
+11.03
SM-Hiihdot - Keuruu
03.02.2017
Miehet Sprintti (V)
Karsinta
TULOKSET
Alkoi
Päättyi
Imatra
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
TD:
Asko Uurasjärvi
Apulais- TD:
Juha Torvikoski
Kilpailunjohtaja:
Veikko Ahonen
Radan tiedot
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia:
Sami Hilden
Sija Nro Lisenssi Nimi / Seura
21
87 26265418
22
42 27506406
23
22 27578243
24
18 25666254
25
77 26133278
26
38 23895360
27
36 27510803
28
53 25381102
29
28 30158647
30
25 27670400
31
10 27530058
32
92 21715730
33
57 25673315
34
51 22364342
35
45 27241583
36
33 27097973
37
39 26913993
38
59 30988189
38
63 32616954
40
81 29004579
Jouni Komu
Pyhäjärven Pohti
Ville Maunuksela
Espoon Hiihtoseura
Matias Tiiro
Metsä-Veikot 85
Joonas Sarkkinen
Ounasvaaran Hiihtoseura
Teemu Härkönen
Vuokatti Ski Team Kainuu
Veli-Matti Räsänen
Jämsänkosken Ilves
Timo Mantere
Ilmajoen Kisailijat
Olli Vertanen
Saarijärven Pullistus
Matias Lantta
Mikkelin Hiihtäjät
Kalle Lassila
Vetelin Urheilijat
Lasse Paakkonen
Pyhäjärven Pohti
Jani Hämäläinen
Kainuun Hiihtoseura
Jyri Takanen
Kouvolan Hiihtoseura
Aleksi Leino
Jämsänkosken Ilves
Eino Vuollet
Posion Pyrintö
Lassi Vuorinen
Skiteam 105
Jonne Seppänen
Oulun Hiihtoseura
Antti Kartano
Ilmajoen Kisailijat
Vesa Raussi
Vihdin Viesti
Otto Ruusunen
Tampereen Yritys
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
Tulostettu:
3.2.2017 11:02:47
10:35:00
11:02:00
1,5 km Sprintti
12
12
30
1500
1
m
m
m
m
Aika
Ero
2:57.32
+11.24
2:57.41
+11.33
2:57.85
+11.77
2:57.94
+11.86
2:58.18
+12.10
2:58.55
+12.47
2:58.83
+12.75
2:58.95
+12.87
2:59.20
+13.12
2:59.68
+13.60
2:59.96
+13.88
3:00.18
+14.10
3:00.22
+14.14
3:00.81
+14.73
3:00.83
+14.75
3:00.94
+14.86
3:01.27
+15.19
3:01.70
+15.62
3:01.70
+15.62
3:02.13
+16.05
SM-Hiihdot - Keuruu
03.02.2017
Miehet Sprintti (V)
Karsinta
TULOKSET
Alkoi
Päättyi
Imatra
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
TD:
Asko Uurasjärvi
Apulais- TD:
Juha Torvikoski
Kilpailunjohtaja:
Veikko Ahonen
Radan tiedot
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia:
Sami Hilden
Sija Nro Lisenssi Nimi / Seura
41
52 23168343
42
40 27504262
43
54 22600116
44
41 26301602
45
27 24146238
46
15 22634454
47
34 40125778
48
47 24110109
48
58 25038002
50
55 29508897
51
44 28518325
52
78 23327184
53
64 23810235
54
49 27454778
55
94 21465640
56
48 30158139
56
70 22763833
58
56 27571596
59
97 27476138
60
93 21612341
Johan Salmelin
Espoon Hiihtoseura
Janne Mononen
Vantaan Hiihtoseura
Joni Mustonen
Jämsänkosken Ilves
Henri Jelonen
Jämsänkosken Ilves
Niklas Peltoniemi
Teuvan Rivakka
Rikhard Mäki-Heikkilä
IF Femman
Janne Stenbäck
Vantaan Hiihtoseura
Juuso Mäkelä
Ounasvaaran Hiihtoseura
Jukka Palo
Vihdin Viesti
Iiro-Mikko Harju
Pyhäjärven Pohti
Kasper Lönnbäck
IF Minken
Eric Storvall
If Åsarna
Juuso Joukas
Teuvan Rivakka
Jari Joutsen
Vetelin Urheilijat
Antti Haahti
Ounasvaaran Hiihtoseura
Matti Korhonen
Limingan Niittomiehet
Santtu Nyman
Anjalan Liitto
Petri Torvinen
Liperin Hiihtoseura
Tuomas Kotro
Parkanon Urheilijat
Markus Hietanen
Ounasvaaran Hiihtoseura
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
Tulostettu:
3.2.2017 11:02:47
10:35:00
11:02:00
1,5 km Sprintti
12
12
30
1500
1
m
m
m
m
Aika
Ero
3:02.22
+16.14
3:02.37
+16.29
3:03.02
+16.94
3:03.35
+17.27
3:03.37
+17.29
3:03.81
+17.73
3:03.83
+17.75
3:03.84
+17.76
3:03.84
+17.76
3:04.11
+18.03
3:04.52
+18.44
3:04.60
+18.52
3:04.67
+18.59
3:04.94
+18.86
3:05.35
+19.27
3:05.37
+19.29
3:05.37
+19.29
3:05.48
+19.40
3:05.82
+19.74
3:06.26
+20.18
SM-Hiihdot - Keuruu
03.02.2017
Miehet Sprintti (V)
Karsinta
TULOKSET
Alkoi
Päättyi
Imatra
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
TD:
Asko Uurasjärvi
Apulais- TD:
Juha Torvikoski
Kilpailunjohtaja:
Veikko Ahonen
Radan tiedot
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia:
Sami Hilden
Sija Nro Lisenssi Nimi / Seura
61
62 22294179
62
37 21257188
63
74 22971722
64
86 27149672
65
71 30134124
66
84 22516912
67
80 24237011
68
67 27473649
69
60 27442997
70
46 24264152
71
24 26508638
72
79 29062061
73
82 27511035
74
61 28917078
75
76 27746541
76
85 25920916
77
73 26755012
78
65 27247341
79
96 40081228
80
91 25001592
Mika Lammi
Kauhajoen Karhu
Matti Aalto
Keuruun Kisailijat
Teemu Pöntinen
Mikkelin Hiihtäjät
Wilhelm Stenbacka
Ski Jyväskylä
Juho Neuvonen
Mikkelin Hiihtäjät
Mikko Marjamaa
Posion Pyrintö
Hugo Karlström
If Åsarna
Jussi Karkkulainen
Kontiolahden Urheilijat
Matias Heinonen
Espoon Hiihtoseura
Niila Ahokas
Inarin Yritys
Christoffer Lindvall
IF Minken
Patrick Kronberg
IF Minken
Jussi Manninen
Kuusamon Erä-Veikot
Jani Keto
Lempäälän Kisa
Lauri Huotari
Hollolan Urheilijat -46
Jeri Koponen
Tampereen Yritys
Eero Viitikko
Teuvan Rivakka
Tero Turunen
Keravan Urheilijat
Ville Soininen
Iisalmen Visa
Jussi Pesonen
Kuusamon Erä-Veikot
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
Tulostettu:
3.2.2017 11:02:47
10:35:00
11:02:00
1,5 km Sprintti
12
12
30
1500
1
m
m
m
m
Aika
Ero
3:06.29
+20.21
3:06.43
+20.35
3:06.48
+20.40
3:07.08
+21.00
3:07.25
+21.17
3:08.46
+22.38
3:08.87
+22.79
3:09.25
+23.17
3:09.36
+23.28
3:09.61
+23.53
3:09.69
+23.61
3:09.84
+23.76
3:10.20
+24.12
3:10.91
+24.83
3:11.44
+25.36
3:16.30
+30.22
3:16.43
+30.35
3:17.04
+30.96
3:17.16
+31.08
3:21.17
+35.09
SM-Hiihdot - Keuruu
03.02.2017
Miehet Sprintti (V)
Karsinta
TULOKSET
Alkoi
Päättyi
Imatra
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
TD:
Asko Uurasjärvi
Apulais- TD:
Juha Torvikoski
Kilpailunjohtaja:
Veikko Ahonen
Radan tiedot
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia:
Sami Hilden
Sija Nro Lisenssi Nimi / Seura
81
72 27436013
82
29 30195147
Ville Happonen
Kiteen Urheilijat
Eero Aittolampi
Ähtärin Urheilijat
Ei lähtenyt
12
3180865 Lauri Vuorinen
Kouvolan Hiihtoseura
17
3390055 Siim Sellis
Sportclub Sparta
23
3180515 Vesa Kallio
Valkeakosken Haka
26
3181038 Juho Muhonen
Ähtärin Urheilijat
32
3180822 Juho Riipi
Inarin Yritys
43
3180218 Jani Simola
Valkealan Kajo
66
3181081 Arttu Nyman
Anjalan Liitto
68
3181239 Olli Ahonen
Imatran Urheilijat
69
3180982 Lauri Pyhäjärvi
Ounasvaaran Hiihtoseura
75
3181029 Tuomas Nurkkala
Pyhäjärven Pohti
83
3180814 Christian Kronberg
IF Minken
88
3180172 Lasse Lehtisyrjä
Ylöjärven Urheilijat
89
3180741 Sami Oinonen
Lieksan Hiihtoseura
90
3181080 Santeri Schildt
Ski Jyväskylä
95
3181121 Eero Kukkonen
Oulun Hiihtoseura
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
Tulostettu:
3.2.2017 11:02:47
10:35:00
11:02:00
1,5 km Sprintti
12
12
30
1500
1
m
m
m
m
Aika
Ero
3:23.34
+37.26
3:44.75
+58.67