vörå vöyrin - Vörå kommun

VÖRÅ
KOMMUN
VÖYRIN
KUNTA
KOMMUNALVALET 2017
Vid kommunalvalet som förrättas den 9.4.2017 väljs 27 ledamöter till fullmäktige i
Vörå kommun.
Ansökan om offentliggörande av valmansförenings och partis kandidatlista samt
anmälan om gemensam lista och valförbund ska inlämnas senast 28 februari kl.
16.00 till centralvalnämnden.
Handlingarna tas emot av centralvalnämndens sekreterare Tom Holtti på
centralkansliet i Vörå, Vöråvägen 18.
Centralvalnämnden
KUNNALLISVAALIT 2017
Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kunnallisvaaleissa valitaan 27
valtuutettua Vöyrin kunnanvaltuustoon.
Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista koskevat
hakemukset sekä ilmoitukset yhteislistasta ja vaaliliitosta on jätettävä
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 klo 16.00.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Tom Holtti ottaa vastaan asiakirjat Vöyrin
kunnantalolla, Vöyrintie 18.
Keskusvaalilautakunta
www.vora.fi