Tampereen Tilakeskus Liikelaitos kesätyöpaikat

TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS
Kiinteistönpito
Harjoittelija (kiinteistönpito)
Haetaan harjoittelijaa kiinteistönpidon eri työtehtäviin, jotka liittyvät isännöintiin ja
huoltopalveluiden organisointiin. Tehtävät soveltuvat ammattikorkeakouluopiskelijoille.
Tehtävään edellytetään B-ajokorttia ja työturvallisuuskorttia. Työ ajoittuu välille 02.05. 25.08.2017, sopimuksen mukaan.
Harjoittelija (metallitekniikka)
Haetaan harjoittelijaa metallitekniikan eri tehtäviin. Tehtävä soveltuu alan ammatillisissa
opinnoissa opiskelevalle. Tehtävään edellytetään työturvallisuuskorttia sekä tulityökorttia.
Eduksi katsotaan B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 01.06. - 07.07.2017, sopimuksen mukaan.
Harjoittelija (rakentaminen)
Haetaan harjoittelijaa rakennusalan kunnossapitotehtäviin eri kiinteistöihin. Koulutuksen
perusteella työtehtävät voivat suuntautua myös kulttuuriperinnöllisesti tärkeiden kohteiden
entisöintitöihin. Tehtävä soveltuu alan ammatillisissa opinnoissa opiskelevalle. Tehtävään
edellytetään työturvallisuuskorttia. Työ ajoittuu välille 01.06. - 11.08.2017, sopimuksen
mukaan.
Huoltomiesharjoittelija (sisäpuolinen kiinteistönhuolto)
Haetaan harjoittelijaa kiinteistöjen tekniikkaan liittyviin huoltotehtäviin. Tehtävä soveltuu
alan ammatillisissa opinnoissa opiskelevalle. Tehtävään edellytetään työturvallisuuskorttia.
Työ ajoittuu välille 01.06. - 11.08.2017, sopimuksen mukaan.
LVI-harjoittelija (kiinteistötekniikka)
Haetaan harjoittelijaa LVI-alan kunnossapitotehtäviin eri kiinteistöihin. Tehtävä soveltuu
alan ammatillisissa opinnoissa opiskelevalle. Tehtävään edellytetään työturvallisuuskorttia.
Työ ajoittuu välille 01.06. - 11.08.2017, sopimuksen mukaan.
Puutekniikan harjoittelija (puuverstas)
Haetaan harjoittelijaa puualan eri tehtäviin puuverstaalle. Tehtävä soveltuu alan
ammatillisissa opinnoissa opiskelevalle. Tehtävään edellytetään työturvallisuuskorttia. Työ
ajoittuu välille 01.06. - 11.08.2017, sopimuksen mukaan.
Sähköalan harjoittelija (kiinteistötekniikka)
Haetaan harjoittelijaa sähköalan kunnossapitotehtäviin eri kiinteistöihin. Tehtävä soveltuu
alan ammatillisissa opinnoissa opiskelevalle. Tehtävään edellytetään työturvallisuuskorttia
ja sähkötyöturvallisuuskorttia. Työ ajoittuu välille 01.06. - 11.08.2017, sopimuksen
mukaan.
Toimistotyöntekijä (vuokralaskutus)
Haemme harjoittelijaa vuokralaskutustiimiin. Työtehtäviin kuuluvat
vuokrasopimuslaskutuksen projektitehtävät ja käytössä olevien tietojärjestelmien tietojen
päivitys. Tehtävään edellytetään soveltuvia kaupallisia opintoja, hyviä ICT -taitoja sekä
kykyä huolelliseen ja omatoimiseen työhön. Tehtävä soveltuu toisen tai kolmannen vuoden
AMK -opiskelijalle. Työ ajoittuu välille 02.05 - 11.08.2017, sopimuksen mukaan.
Työnjohtoharjoittelija (rakentaminen)
Haetaan harjoittelijaa rakennusalan työnjohto- ja/tai valvontatehtäviin. Työtehtävät ovat
rakennusten kunnossapitoon liittyviä rakennusalan työnjohto- ja valvontatehtäviä. Tehtävä
soveltuu ammattikorkeakouluopiskelijalle. Tehtävään edellytetään B-ajokortti ja
työturvallisuuskortti. Työ ajoittuu välille 02.05. - 25.08.2017, sopimuksen mukaan.
Työnjohtoharjoittelija (talotekniikka)
Haetaan harjoittelijaa talotekniikan työnjohtotehtäviin. Työtehtävät ovat talotekniikan
kunnossapitoon liittyviä työnjohtotehtäviä LVIS- alalta. Tehtävä soveltuu
ammattikorkeakouluopiskelijalle. Tehtävään edellytetään B-ajokortti ja työturvallisuuskortti.
Työ ajoittuu välille 02.05. - 25.08.2017, sopimuksen mukaan.
Toimistosihteeri (taloushallinto)
Toimistosihteerin tehtävään Tilakeskuksen taloushallinnossa kuuluu ostolaskujen
käsittelyä, joka sisältää laskujen asiatarkastuksen, tiliöinnin ja ostotilauksien täsmäyksen.
Kelpoisuusvaatimuksena on taloushallinnon peruskoulutus tai taloushallinnon käytännön
hyvä kokemus sekä hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot. Työ ajoittuu välille
02.05. - 30.09.2017.
Kiinteistökehitys
Arkkitehtiharjoittelija (Kiinteistökehitys)
Tilakeskuksen kiinteistökehityksen suunnittelu hakee arkkitehtiharjoittelijaa, jonka tehtävän
sisältö ja vaativuus määrittyy hakijan opintovuosien ja osaamisen perusteella. Tehtävä
soveltuu sekä opintojen alkuvaiheessa olevalle että opinnoissaan jo pidemmälle ehtineelle
arkkitehtuurin korkeakouluopiskelijalle. Työ voi sisältää osaamisesta riippuen mm. ohjattua
ja avustavaa tai itsenäistä pienten korjausrakentamiskohteiden arkkitehtisuunnittelua,
suunnitelmien 2D-piirtämistä, kuvankäsittely- ja havainnollistamis-/mallinnustehtäviä,
tekstien kirjoitusta ja taulukoiden käsittelyä. Jos olet opinnoissasi jo pidemmällä, voit tehdä
myös kohteiden pienimuotoista mallintamista taloteknisen suunnittelun avuksi.
Edellytyksenä kohtuullisen hyvä Autocad Architecture- ja mallinnustöissä myös Revitosaaminen, hyvä Photoshop-osaaminen ja toimistosovellusten hallinta (Word, Excel).
Hyvä SketchUp -käytön osaaminen katsotaan eduksi. Työ ajoittuu välille 02.05. 25.08.2017 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen kesto on 3 - 3,5 kuukautta.
Tekninen harjoittelija (Kiinteistökehitys)
Harjoittelijan tehtäviin kuuluu avustavat rakennuttamis- ja valvontatehtävät pienten
hankkeiden tiimissä. Harjoittelija toimii mm. sihteerin tehtävissä erilaisissa kokouksissa ja
palavereissa ja kiertää työmailla yhdessä tilakeskuksen henkilöstön kanssa. Mahdollisesti
tehtävänkuvaan kuuluu myös malliasiakirjojen laadintaa ja muita kehitykseen liittyviä
tehtäviä. Vaatimuksena tehtävään on toisen tai kolmannen vuoden AMK-opiskelija
kiinteistönpidon tai talonrakennustekniikan suuntautumispolulta. B-ajokortti katsotaan
eduksi. Työ ajoittuu välille 02.05. - 31.08.2017.
HAKULOMAKE