Rakennustarkastajan ilmoitukset 6.2.2017

Vöyrin kunta
Rakennustarkastaja
ILMOITUS
ALLA LUETELTUJEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 06.02.2017
Lupanumero
Pykälä
Hakija
Rakennuspaikka
Osoite
Päätös
Päätöspäivä
Bagge, 946-425-0001-0015
Öurinranta 40
66800
ORAVAINEN
Hyväksytty
03.02.2017
Rakennustoimenpide
2017-0008
§ 8
Kullström Mikael
Kantola Rosita
Rakennuslupa, omakotitalon laajennus
2017-0011
§ 10
Thors Monica
Holmar och tillandni, 946-878-0007-0000 Hyväksytty
Öjskatan
03.02.2017
66800
ORAVAINEN
Rakennuslupa, varasto
2017-0012
§ 11
Särkimo Brudsund byaråd rf
c/o Finne Kurt
Vattenområden, 946-876-0001-0001
Hyväksytty
03.02.2017
Ulotvägen 8
66640
MAXMO
Toimenpidelupa, laiturin pidennys
Päätöksiä 3 kappale(tta)
Tämä ilmoitus on julkipantu Vöyrin kunnan ilmoitustaululle 03.02.2017
__________________________________
Peter Rex
Rakennustarkastaja
Oikaisuvaatimus
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Oikeus
oikaisuvaatimuksen tekemiseen määräytyy MRL 187 §, 192 § mukaisesti.
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä "tyytymättömyysaikana" osoitteeseen:
Vöyrin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta
Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI
TYYTYMÄTTÖMYYSAIKA 06.02.2017 - 20.02.2017
Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla
____.____._______ - ____.____._______
Ilmoitustaulun hoitaja
_________________________________