Rekisteriseloste

Sanna Jylänki
1.1.2017
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä:
Sanna Jylänki
yksityinen toimija
Jyväskylä
Puh. 040 820 8559
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot:
Sanna Jylänki
Puh. 040 820 8559
[email protected]
Rekisterin nim i:
Sanna Jylängin uutiskirjeen asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään Sanna Jylängin uutiskirjeiden lähettämiseen sekä muihin niihin
rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.
Rekisterin sisältäm ät tiedot:
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot
Säännönm ukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja
päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä sekä sähköisten kyselyjen pohjalta.
Tietojen luovutus:
Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus:
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Pääsy rekisteriin on ainoastaan henkilöillä, joiden
työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu
henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Sivustolla käytetään evästeitä.
Sanna Jylänki
Jyväskylä
040 820 8559
[email protected]
www.sannajylanki.fi