Sprintin lopputulokset - Keuruun SM

SM-Hiihdot - Keuruu
Keuruu
Miehet Sprintti (V)
Tulokset
Keuruu
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
Asko Uurasjärvi
Juha Torvikoski
Veikko Ahonen
TD:
Assistant-TD
Kilpailun johtaja:
Sija Nro Lisenssi Nimi /Seura
Ristomatti Hakola
1
3 21498413
Jämin Jänne
4 27538885
3
8 22733274
4
2 23328468
5
7 22471565
6
6 22106911
7
5 27512649
8
1 21834161
9
12 29619430
10
13 27507654
11
11 3390003
12
14 30303010
13
9 26029696
14
15 27557727
15
20 27512173
16
10 21413553
17
22 27506406
18
23 27578243
19
26 23895360
20
27 27510803
Anssi Pentsinen
Vantaan Hiihtoseura
Ville Nousiainen
Kouvolan Hiihtoseura
Matias Strandvall
IF Minken
Ari Luusua
Ounasvaaran Hiihtoseura
Heikki Korpela
Pyhäjärven Pohti
Juho Mikkonen
Kuhmo-Ski
Martti Jylhä
Vuokatti Ski Team Kainuu
Waltteri Vinkanharju
Vantaan Hiihtoseura
Lauri Mannila
Oulun Hiihtoseura
Peeter Kummel
Tartu Skiclub
Verneri Poikonen
Äänekosken Huima
Antti Häkämies
Anjalan Liitto
Ville-Petteri Saarela
Keminsuun Kisa
Juha-Matti Mikkolainen
Valkeakosken Haka
Santeri Erola
Espoon Hiihtoseura
Ville Maunuksela
Espoon Hiihtoseura
Matias Tiiro
Metsä-Veikot 85
Veli-Matti Räsänen
Jämsänkosken Ilves
Timo Mantere
Ilmajoen Kisailijat
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
1,5 km Sprintti
Radan tiedot
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia
Sami Hilden
2
Alkaa:
Päättyi:
3.2.2017
Tulostettu:
Karsinta-aika
Tulos
2:48.28
Finaali
2:49.38
Finaali
2:51.34
Finaali
2:46.32
Finaali
2:51.05
Finaali
2:50.27
Finaali
2:49.82
Semifinaali 1
2:46.08
Semifinaali 1
2:53.49
Semifinaali 2
2:54.33
Semifinaali 1
2:52.90
Semifinaali 1
2:54.44
Semifinaali 2
2:51.89
Erä 4
2:54.67
Erä 3
2:57.11
Erä 1
2:52.32
Erä 1
2:57.41
Erä 4
2:57.85
Erä 5
2:58.55
Erä 3
2:58.83
Erä 2
4.2.2017 9:22:08
12 m
12 m
30 m
1500 m
1
Huom
13:32:00
SM-Hiihdot - Keuruu
Keuruu
Miehet Sprintti (V)
Tulokset
Keuruu
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
Asko Uurasjärvi
Juha Torvikoski
Veikko Ahonen
TD:
Assistant-TD
Kilpailun johtaja:
Sija Nro Lisenssi Nimi /Seura
Topias Tyni
21 16 30217290
Metsä-Veikot 85
18 23855436
23
19 40391507
24
24 25666254
25
30 27670400
26
17 28527329
27
21 26265418
28
25 26133278
29
28 25381102
30
29 30158647
31
10 27530058
32
92 21715730
33
57 25673315
34
51 22364342
35
45 27241583
36
33 27097973
37
39 26913993
38
59 30988189
39
63 32616954
40
81 29004579
Harri Niemi
Jämin Jänne
Janne Tervo
Kuusamon Erä-Veikot
Joonas Sarkkinen
Ounasvaaran Hiihtoseura
Kalle Lassila
Vetelin Urheilijat
Juuso Haarala
IF Minken
Jouni Komu
Pyhäjärven Pohti
Teemu Härkönen
Vuokatti Ski Team Kainuu
Olli Vertanen
Saarijärven Pullistus
Matias Lantta
Mikkelin Hiihtäjät
Lasse Paakkonen
Pyhäjärven Pohti
Jani Hämäläinen
Kainuun Hiihtoseura
Jyri Takanen
Kouvolan Hiihtoseura
Aleksi Leino
Jämsänkosken Ilves
Eino Vuollet
Posion Pyrintö
Lassi Vuorinen
Skiteam 105
Jonne Seppänen
Oulun Hiihtoseura
Antti Kartano
Ilmajoen Kisailijat
Vesa Raussi
Vihdin Viesti
Otto Ruusunen
Tampereen Yritys
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
1,5 km Sprintti
Radan tiedot
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia
Sami Hilden
22
Alkaa:
Päättyi:
3.2.2017
Tulostettu:
Karsinta-aika
Tulos
2:56.85
Erä 3
2:57.03
Erä 5
2:57.04
Erä 4
2:57.94
Erä 2
2:59.68
Erä 1
2:56.95
Erä 2
2:57.32
Erä 1
2:58.18
Erä 3
2:58.95
Erä 5
2:59.20
Erä 4
2:59.96
Karsinta
3:00.18
Karsinta
3:00.22
Karsinta
3:00.81
Karsinta
3:00.83
Karsinta
3:00.94
Karsinta
3:01.27
Karsinta
3:01.70
Karsinta
3:01.70
Karsinta
3:02.13
Karsinta
4.2.2017 9:22:08
12 m
12 m
30 m
1500 m
1
Huom
13:32:00
SM-Hiihdot - Keuruu
Keuruu
Miehet Sprintti (V)
Tulokset
Keuruu
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
Asko Uurasjärvi
Juha Torvikoski
Veikko Ahonen
TD:
Assistant-TD
Kilpailun johtaja:
Sija Nro Lisenssi Nimi /Seura
Johan Salmelin
41 52 23168343
Espoon Hiihtoseura
40 27504262
43
54 22600116
44
41 26301602
45
27 24146238
46
15 22634454
47
34 40125778
48
47 24110109
49
58 25038002
50
55 29508897
51
44 28518325
52
78 23327184
53
64 23810235
54
49 27454778
55
94 21465640
56
48 30158139
57
70 22763833
58
56 27571596
59
97 27476138
60
93 21612341
Janne Mononen
Vantaan Hiihtoseura
Joni Mustonen
Jämsänkosken Ilves
Henri Jelonen
Jämsänkosken Ilves
Niklas Peltoniemi
Teuvan Rivakka
Rikhard Mäki-Heikkilä
IF Femman
Janne Stenbäck
Vantaan Hiihtoseura
Juuso Mäkelä
Ounasvaaran Hiihtoseura
Jukka Palo
Vihdin Viesti
Iiro-Mikko Harju
Pyhäjärven Pohti
Kasper Lönnbäck
IF Minken
Eric Storvall
If Åsarna
Juuso Joukas
Teuvan Rivakka
Jari Joutsen
Vetelin Urheilijat
Antti Haahti
Ounasvaaran Hiihtoseura
Matti Korhonen
Limingan Niittomiehet
Santtu Nyman
Anjalan Liitto
Petri Torvinen
Liperin Hiihtoseura
Tuomas Kotro
Parkanon Urheilijat
Markus Hietanen
Ounasvaaran Hiihtoseura
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
Radan tiedot
1,5 km Sprintti
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia
Sami Hilden
42
Alkaa:
Päättyi:
3.2.2017
Tulostettu:
Karsinta-aika
Tulos
3:02.22
Karsinta
3:02.37
Karsinta
3:03.02
Karsinta
3:03.35
Karsinta
3:03.37
Karsinta
3:03.81
Karsinta
3:03.83
Karsinta
3:03.84
Karsinta
3:03.84
Karsinta
3:04.11
Karsinta
3:04.52
Karsinta
3:04.60
Karsinta
3:04.67
Karsinta
3:04.94
Karsinta
3:05.35
Karsinta
3:05.37
Karsinta
3:05.37
Karsinta
3:05.48
Karsinta
3:05.82
Karsinta
3:06.26
Karsinta
4.2.2017 9:22:08
12 m
12 m
30 m
1500 m
1
Huom
13:32:00
SM-Hiihdot - Keuruu
Keuruu
Miehet Sprintti (V)
Tulokset
Keuruu
1,5 km Sprintti - Keuruu
Tuomarineuvosto
Asko Uurasjärvi
Juha Torvikoski
Veikko Ahonen
TD:
Assistant-TD
Kilpailun johtaja:
Sija Nro Lisenssi Nimi /Seura
Mika Lammi
61 62 22294179
Kauhajoen Karhu
37 21257188
63
74 22971722
64
86 27149672
65
71 30134124
66
84 22516912
67
80 24237011
68
67 27473649
69
60 27442997
70
46 24264152
71
24 26508638
72
79 29062061
73
82 27511035
74
61 28917078
75
76 27746541
76
85 25920916
77
73 26755012
78
65 27247341
79
96 40081228
80
91 25001592
Matti Aalto
Keuruun Kisailijat
Teemu Pöntinen
Mikkelin Hiihtäjät
Wilhelm Stenbacka
Ski Jyväskylä
Juho Neuvonen
Mikkelin Hiihtäjät
Mikko Marjamaa
Posion Pyrintö
Hugo Karlström
If Åsarna
Jussi Karkkulainen
Kontiolahden Urheilijat
Matias Heinonen
Espoon Hiihtoseura
Niila Ahokas
Inarin Yritys
Christoffer Lindvall
IF Minken
Patrick Kronberg
IF Minken
Jussi Manninen
Kuusamon Erä-Veikot
Jani Keto
Lempäälän Kisa
Lauri Huotari
Hollolan Urheilijat -46
Jeri Koponen
Tampereen Yritys
Eero Viitikko
Teuvan Rivakka
Tero Turunen
Keravan Urheilijat
Ville Soininen
Iisalmen Visa
Jussi Pesonen
Kuusamon Erä-Veikot
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
Radan tiedot
1,5 km Sprintti
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia
Sami Hilden
62
Alkaa:
Päättyi:
3.2.2017
Tulostettu:
Karsinta-aika
Tulos
3:06.29
Karsinta
3:06.43
Karsinta
3:06.48
Karsinta
3:07.08
Karsinta
3:07.25
Karsinta
3:08.46
Karsinta
3:08.87
Karsinta
3:09.25
Karsinta
3:09.36
Karsinta
3:09.61
Karsinta
3:09.69
Karsinta
3:09.84
Karsinta
3:10.20
Karsinta
3:10.91
Karsinta
3:11.44
Karsinta
3:16.30
Karsinta
3:16.43
Karsinta
3:17.04
Karsinta
3:17.16
Karsinta
3:21.17
Karsinta
4.2.2017 9:22:08
12 m
12 m
30 m
1500 m
1
Huom
13:32:00
SM-Hiihdot - Keuruu
Keuruu
Miehet Sprintti (V)
Tulokset
Keuruu
1,5 km Sprintti - Keuruu
Alkaa:
Päättyi:
3.2.2017
Tuomarineuvosto
Radan tiedot
Asko Uurasjärvi
Juha Torvikoski
Veikko Ahonen
TD:
Assistant-TD
Kilpailun johtaja:
Korkeusero (HD):
Suurin nousu (MC):
Kokonaisnousu (TC):
Kierroksen pituus:
Kierroksia
Sami Hilden
Sija Nro Lisenssi Nimi /Seura
Ville Happonen
81 72 27436013
Karsinta-aika
Tulos
3:23.34
Karsinta
3:44.75
Karsinta
Kiteen Urheilijat
82
29 30195147
1,5 km Sprintti
Eero Aittolampi
Ähtärin Urheilijat
Ei lähtenyt
12
3180865
Lauri Vuorinen
Kouvolan Hiihtoseura
17
3390055
Siim Sellis
Sportclub Sparta
23
3180515
Vesa Kallio
Valkeakosken Haka
26
3181038
Juho Muhonen
Ähtärin Urheilijat
32
3180822
Juho Riipi
Inarin Yritys
43
3180218
Jani Simola
Valkealan Kajo
66
3181081
Arttu Nyman
Anjalan Liitto
68
3181239
Olli Ahonen
Imatran Urheilijat
69
3180982
Lauri Pyhäjärvi
Ounasvaaran Hiihtoseura
75
3181029
Tuomas Nurkkala
Pyhäjärven Pohti
83
3180814
Christian Kronberg
IF Minken
88
3180172
Lasse Lehtisyrjä
Ylöjärven Urheilijat
89
3180741
Sami Oinonen
Lieksan Hiihtoseura
90
3181080
Santeri Schildt
Ski Jyväskylä
95
3181121
Eero Kukkonen
Oulun Hiihtoseura
Sihteeri:
Jonna Haapamäki
Ajanotto- ja tulospalvelu: EQ TIMING
TD: Asko Uurasjärvi
Tulostettu:
4.2.2017 9:22:08
12 m
12 m
30 m
1500 m
1
Huom
13:32:00