korkojohdannaiset ja korkoriskin hallinta

Korkoinstrumenttien arvo- ja riskilaskenta
Korkoriskin hallinta korkofutuureilla
Korkoswapin käyttötarkoitukset, sen rakentaminen sekä hinnoittelu
Cap/Floor-sopimuksen hinnoittelu sekä perus- ja aika-arvon laskenta
KORKOJOHDANNAISET
JA KORKORISKIN HALLINTA
21.4.2017
Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi, [email protected]
KORKOJOHDANNAISET
JA KORKORISKIN HALLINTA
21.4.2017
Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki
Kurssin tavoite
Korkojohdannaiset ovat arvopapereita, joiden tuotto riippuu korkojen yleisestä kehityksestä markkinoilla. Korkojohdannaisten avulla voidaan hallita korkokehityksen epävarmuudesta johtuvia riskejä tai yrittää hyötyä aktiivisesta
korkonäkemyksestä. Kurssin pääpaino on erilaisten korkojohdannaistuotteiden sekä erityisesti suojausnäkökulman
käytännöllisessä ymmärtämisessä. Kurssin tarkoituksena on tutustua korkojohdannaisten yleisiin ominaisuuksiin,
hinnoitteluperiaatteisiin, riskeihin, sekä korkojohdannaisten yleisiin käyttötarkoituksiin. Kurssi koostuu luennoista
sekä käytännöllisistä Excel-harjoituksista.
Kohderyhmä
Kurssi soveltuu korkoinstrumenttien ja -johdannaisten parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat syventää
sekä teoreettista että käytännön osaamistaan. Kurssin esitietovaatimuksena on Excel-taulukkolaskentaohjelman
hallinta, sekä korkoinstrumenttien ja johdannaisten perustuntemus.
Kurssin sisältö ja toteutus
Kurssi pidetään mikrotietokoneluokassa ja kurssiajasta runsaat puolet käytetään opetettavien asioiden
käytännölliseen harjoitteluun.
Hinta
Kurssin hinta on 850€. Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyy kaikki kurssimateriaali, kahvit ja
lounaat. Osallistumismaksu laskutetaan kurssin jälkeen.
Kurssin järjestäjä
Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio. Koulutusten keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen
henkilöstöön. Koulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten
erilaisia rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin mittaamista, Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä muita alan ajankohtaisaiheita.
Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on
käytännön harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän
aihealueen johtavia asiantuntijoita. Koulutukset pidetään Helsingin keskustassa.
Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Kurssin sisältö
1. päivä
2. päivä
8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
13.00 Korkoswap
9.00 Korkoinstrumenttien arvo- ja riskilaskennan
kertaus
•
•
•
•
•
•
Korkokäyrä
Kassavirran nykyarvo
Clean ja dirty hintojen sekä kertyvien korkojen laskenta
Riskiluvut ja niiden laskenta
Korkoinstrumenttien riskimittarit
Korkosalkun riskilaskenta
9.50 Korkoriskin hallinta korkofutuureilla
•
•
•
•
•
•
Korkokäyrän muoto, liikkeet ja riskit
Long position suojauksen toteutus
Short position suojauksen toteutus
Korkosalkun kokonaisriskiprofiili ja korkokäyrän liikkeiden vaikutukset
Suojaussuhteen laskenta
Salkun korkoriskin hallinta kokonaan tai osittain
10.50 Kahvi
11.10 Harjoitukset
•
•
•
•
Long position suojauksen toteutus
Short position suojauksen toteutus
Korkokäyrän liikkeiden vaikutukset velkakirjaan/
salkkuun
Salkun korkoriskin hallinta futuureilla
•
•
•
•
•
Korkoswapin käyttötarkoitukset ja rakentaminen
Swap-käyrän rakentaminen ja tulkitseminen
Termiinikorkojen laskeminen ja tulkinta
Korkoswapin hinnoittelu velkakirjojen yhdistelmänä
Korkoswapin riskilaskenta
13.40 Harjoitukset
•
•
Korkoswapin hinnoittelu velkakirjojen yhdistelmänä
Korkoswapin riskilaskenta
14.30 Kahvi
14.50 Cap/Floor-sopimukset
•
•
•
•
Käyttötarkoitukset ja rakentaminen
Sopimuksen kassavirtojen laskenta
Cap/Floor-sopimuksen hinnoitteluperiaatteet (Black-76)
Perus- ja aika-arvon laskenta
15.30 Harjoitukset
•
Cap/Floor-sopimuksen hinnoittelu, sekä perus- ja aikaarvon laskenta
16.30 Päivän päättäminen
12.10 Lounas
Kouluttaja
Kurssin kouluttaja Mikael Katajamäki työskentelee investointipankissa nimikkeellä Senior Risk Analyst.
Aikaisemmin hän on työskennellyt kvantitatiivisena sovelluskehittäjänä, varainhallintajärjestelmän konsultointitehtävissä,
riskienhallintajärjestelmän sovelluskehittäjänä, osakejohdannaiskaupankäynnin markkinatakausyksikössä,
sekä avustanut erilaisissa rahoituksen kvantitatiivisissa tutkimustehtävissä.
Ilmoittautuminen
Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
[email protected]
puh. 045 317 6363, 045 881 2442
lisätietoja saat [email protected] tai puh. 045 317 6363
Peruutus- ja muutosehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään
kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen
laskutetaan peruutuskuluina 40% + alv tapahtuman
hinnasta. Jos varattu koulutuspaikka jätetään
käyttämättä, eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta
laskutetaan tapahtuman normaali hinta. Esteen
ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle.
Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan.