Keurusselän keilailuliitto Keskiarvot 6.2.

Keurusselän keilailuliitto
Keskiarvot 6.2. - 5.3.17
Nimi
Seura
Vuokko Juha
Mastomäki Petri
Rautiainen Pasi
Tapper Pasi
Pääkkönen Hannu
Kivinen Tuomas
Jatkola Johannes
Rantanen Eetu
Rantanen Reijo
Jatkola Ilkka
Leinonen Vesa
Ollikainen Pauli
Viljakainen Veikko
Jatkola Jussi
Rantanen Jari
Tukiainen Tomi
Lapakko Timo
Salmijärvi Petri
Tyrväinen Matti
Aho Urpo
Leinonen Kari
Mastomäki Antti
Saukkomaa Juha
Siukola Jukka-Pekka
Hujanen Juhani
Kimari Tapani
Jokela Harri
Kytömäki Markku
Koivulahti Jyrki
Salo Tarmo
Niemi Pertti
Salmi Sakari
Isokoski Pentti
Laurila Pauli
Kangas Jorma
Heikkilä Simo
Särkkä Jussi
Salminen Juhani
Kivinen Mikko
Mastomäki Ari
Mäkinen Tauno
Äikäs Aimo
Niiranen Markku
Laine Timo
Keurla
VilKe
VilKe
Keurla
Keurla
VilKe
VilKe
VilKe
Tervake
VilKe
Keurla
Keurla
Keurla
VilKe
Tervake
Tervake
Tervake
Tervake
Keurla
Keurla
Keurla
VilKe
Tervake
VilKe
Keurla
Ka-Ke
Tervake
Ka-Ke
Keurla
Ka-Ke
VilKe
Ka-Ke
Tervake
Tervake
Keurla
VilKe
Tervake
VilKe
VilKe
VilKe
VilKe
Ka-Ke
Tervake
Tervake
Luokka
Keskiarvo
Sarjat
Leikkuri
Ed. Keskiarvo
M
M
M
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
212.63
211.81
205.22
203.17
202.95
201.94
200.86
200.68
198.02
197.66
196.74
198.07
196.89
194.53
192.03
191.17
190.53
189.79
189.68
188.35
187.98
187.79
187.71
187.31
186.56
184.49
183.42
183.40
181.02
180.96
178.95
177.58
177.45
176.84
175.28
175.15
178.87
172.51
171.74
171.53
171.22
170.68
170.46
169.20
57
266
68
305
431
275
77
337
226
111
300
299
247
22
304
10
297
6
223
135
54
436
367
416
303
42
42
222
66
6
185
132
48
18
187
126
390
12
324
54
52
0
438
54
18
53
14
17
24
63
6
18
10
4
0
4
0
4
28
10
49
0
24
1
0
6
11
0
42
6
6
6
0
0
0
6
6
0
6
0
0
0
0
6
0
0
40
0
212.37
210.96
205.04
201.76
203.63
201.76
200.92
197.41
195.14
198.20
195.71
194.79
193.81
194.53
190.53
191.17
186.99
189.79
189.68
187.34
186.54
189.07
187.62
187.35
184.36
184.49
183.42
183.22
181.02
180.96
179.30
176.69
177.45
176.61
176.20
175.20
173.86
172.51
169.04
171.53
171.22
170.68
173.04
168.22
Niemi Rauno
Koivuniemi Jorma
Luoti Kosti
Tammelin Taisto
Leppäharju Jaakko
Kulmala Esko
Paappanen Tapio
Perämäki Teuvo
Nummelin Tauno
Raaska Jorma
Jokijärvi Pauli
Paski Aaro
Ylinen Irja
Sorsa Matti
Ahonen Maarit
Koivula Esa
Rouvinen Martti
Luoma Liisa
Välinoro Jarno
Valkama Risto
Ikonen Pauli
Laurila Sauli
Kastelli Reijo
Ylinen Jari
Hytönen Vesa
Niittynen Arvo
Jokela Heli
Rautava Kari
Lehtelä Pertti
Nieminen Ulla
Rantanen Birgit
Neuvonen Ari
Wahlberg Erik
Pirkkanen Marja
Hietanen Esko
Pohjola Ilkka
Kokki Markus
Heikkilä Hanna
Lepikko Jussi
Kärkkäinen Osmo
Karja Riitta
Korpimäki Liisa
Moilanen Seppo
Kivinen Esko
Koivujärvi Sami
Nieminen Salme
Santala Pekka
Leinonen Reeta
Lius Ritva
Rautava Seija
VilKe
Tervake
Ka-Ke
Tervake
Ka-Ke
VilKe
Keurla
Tervake
Ka-Ke
Keurla
Ka-Ke
Ka-Ke
Ka-Ke
Tervake
Tervake
Keurla
Ka-Ke
Tervake
Tervake
Ka-Ke
Tervake
Tervake
VilKe
Ka-Ke
Ka-Ke
VilKe
Keurla
Keurla
Tervake
Tervake
Ka-Ke
Tervake
Tervake
Ka-Ke
Keurla
Tervake
Tervake
Keurla
Tervake
Keurla
Tervake
Tervake
Tervake
VilKe
Tervake
Ka-Ke
Keurla
Keurla
Tervake
Keurla
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
169.06
168.82
168.43
168.23
167.54
167.37
167.01
166.84
163.58
163.37
162.75
162.05
160.20
160.08
159.83
159.60
158.42
158.08
157.89
157.33
157.00
156.78
156.61
156.10
155.51
153.24
152.97
151.41
151.09
142.09
140.52
154.55
154.16
152.93
152.92
149.48
146.83
143.46
142.43
141.82
137.66
134.65
134.60
134.41
134.33
132.74
132.62
131.76
129.60
126.88
12
12
252
224
114
127
60
178
54
260
90
252
0
276
162
0
54
24
18
42
24
0
168
0
0
30
234
0
72
18
48
0
36
0
0
145
30
18
0
96
84
96
12
144
18
0
36
0
84
12
12
0
24
6
0
12
0
0
12
6
18
18
0
6
0
0
6
6
0
12
0
0
18
0
0
12
0
0
42
6
12
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
169.06
168.92
168.03
167.16
167.54
168.44
165.73
166.66
163.58
161.45
162.75
161.93
160.20
159.18
157.64
159.60
158.42
157.94
157.89
157.33
157.00
156.78
156.31
156.10
155.51
153.24
150.26
151.41
151.09
142.35
140.52
154.55
154.16
152.93
152.92
147.79
146.83
142.81
142.43
141.64
137.66
134.65
134.41
133.35
134.33
132.74
132.62
131.76
129.67
126.88
Santala Leila
Mäkelä Jukka
Palmen Esa
Somppi Ilkka
Vilhula-Makkonen Päivi
Keurla
Keurla
Keurla
Tervake
Tervake
D
D
D
D
D
117.09
0.00
0.00
0.00
0.00
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.79
0.00
0.00
0.00
0.00