Esitys - Garantum

Ostositoumus | Helmikuu 2017
Viimeinen merkintäpäivä 16. helmikuuta 2017 Viimeinen maksupäivä 7. maaliskuuta 2017
MYYN SEURAAVAT TUOTTEET
Myynti tehdään välittömästi
ISIN
Nimellismäärä | Kpl
ISIN
Nimellismäärä | Kpl
Yli jäävät varat maksetaan tilille
Pankki + BIC:
Uudelleensijoitus – rahat pidetään uutta
sijoitusta varten.
IBAN:
VALTAKIRJA
Allekirjoittanut valtuuttaa Garantum Fondkommission AB:n siirtämään myydyt arvopaperit alla olevalta arvo-osuustilitä Garantum Fondkommission AB:lle.
Arvo-osuustilinumero Pankki/säilyttäjäyhteisö Arvopaperien myynnistä saatavat varat voidaan tilittää asiakkaalle arvopaperien siirron toteuduttua.
OSTAN SEURAAVAT TUOTTEET Nimellisarvoinen merkintäsumma
Emissiokurssi
Allekirjoittanut sitoutuu merkitsemään seuraavat arvopaperit liikkeeseenlaskijan lainaehtojen mukaisesti, saatavilla www.garantum.fi tai 020 762 2270.
2% on merkintäpalkkio
allaolevasta kokonaissijoituksesta.
Pienin merkintä 5 000 EUR ja siitä ylöspäin 1 000 EUR
portailla.
Indeksitodistus Ruotsi Optimal Start nro 2946 (FI4000177829)
EUR
100% + 2% = 102%
Indeksitodistus Euroopan Pankit Optimal Start Kasvu nro 2947 (FI4000177837)
EUR
100% + 2% = 102%
Autocall Kiinteistöt ja Rakentaminen nro 2948 (FI4000233150)
EUR
100% + 2% = 102%
Osakeobligaatio Global nro 2949 (FI4000233135)
EUR
110% + 2% = 112,2%
MERKITTÄVIEN ARVOPAPERIEN SÄILYTYS JA TOIMITUS Valitse jokin allaolevista vaihtoehdoista
Arvopaperit toimitetaan seuraavalle arvo-osuustilille:
Pankki / Säilyttäjäyhteisö:
Arvopaperit toimitetaan seuraavan vakuutuksen sisälle1:Vakuutusyhtiö:
1)Mikäli sijoitus tehdään vakuutuksen sisälle, tulee sijoitettavan summan olla vakuutustilillä viimeistään maksupäivänä.
Muussa tapauksessa ostositoumuksen velvoitteet siirtyvät asiakkaalle henkilökohtaisesti.
PAKOLLISIA TIETOJA Asiakas täyttää
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi tarvitsemme
teistä sijoittajana muutamia tietoja.
Mistä olet saanut sijoitukseen tarvittavat varat?
Palkka, eläke, vakuutuskorvaus tai muu tulo/pääoma
Mikäli sijoituksenne tarkoitus on jokin muu kuin saada
pääomalle tuottoa, ilmoittakaa ystävällisesti tarkoitus?: Perintö, lahja tai säästö
Muu, mikä?: Mikäli merkitsijä on juridinen henkilö, ketkä luonnolliset
henkilöt omistavat kyseisen juridisen henkilön?: Poliittinen vaikuttaja on henkilö, jolla on tai on ollut johtava virka tai
asema julkishallinnossa Suomessa tai ulkomailla.
PV / POLIITTINEN VAIKUTTAJA JURIDINEN HENKILÖ
Onko sinulla nyt tai aikaisemmin ollut:
Teetkö merkintää yrityksen lukuun
- Julkinen asema tai virka jossa olet ollut PV?
(juridinen henkilö)?
- Tehtävä tai asema kansainvälisessä organisaatiossa kuten esim. YK, NATO, WTO tai vastaava?
Ei
- Lähiomainen jolla on tai on ollut sellainen asema? Koskee esim. puolisoa, kumppania, lasta, lapsesi toista vanhempaa tai työntekijää. Kyllä
Jos vastasit kyllä, liitetään Tosiasiallinen
Kyllä
Ei
edunsaaja lomake ostositoumukseen. Saatavissa Garantumin lomakkeistosta.
Jos vastasit kyllä, liitetään PV/ Poliittinen vaikuttaja lomake ostositoumukseen. Saatavissa Garantumin lomakkeistosta.
SOVELTUVUUSARVIOINTI Soveltuvuusarviointi – Jotta Garantum voisi varmistua että olet ymmärtänyt edellä mainitun tuotteen riskit, sinun TÄYTYY vastata seuraaviin kysymyksiin:
• Oletko tutustunut esitemateriaaliin ja ymmärrätkö tuotteen rakenteen?
• Onko sinulla aikaisempaa kokemusta sijoittamisesta strukturoituun tuotteeseen? • Ymmärrätkö että voit tietyissä olosuhteissa hävitä sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan?
• Mikäli johonkin näistä kysymyksistä on vastattu kieltävästi tai ei ole vastattu lainkaan, Garantum voi päättää, että tuote ei sovi sinulle. Haluatko silti tehdä kyseisen sijoituksen?
Kyllä
Kyllä Kyllä
Kyllä Ei
Ei
Ei
Ei
ALLEKIRJOITTANUT TIETÄÄ JA YMMÄRTÄÄ SEURAAVAT ASIAT
•Ostositoumuksen allekirjoittaminen on sitova ja samalla allekirjoittanut vakuuttaa itsenäisesti
tutustuneensa tämän ostositoumuksen ehtoihin sekä liikkeeseenlaskijan lainaehtoihin.
•Garantum voi peruuttaa liikkeeseenlaskun mikäli tietyt markkinaolosuhteet tai vähimmäis merkintämäärä eivät täyty.
•Puutteellisesti täytetty ostositoumuslomake voidaan hylätä.
•Garantum ei vastaa kolmannen osapuolen neuvonannosta tai suosituksista.
Henkilötunnus / Y-tunnus
•Tuotteiden markkina-arvo voi vaihdella juoksuaikana ja voi olla sekä korkeampi tai matalampi
kuin merkintäsumma.
•Tämä tuote ei kuulu sijoitusneuvojan / vakuutusmeklarin pakollisen vastuuvakuutuksen piiriin.
Sijoitusneuvoja / vakuutusmeklari ei saa antaa neuvoa tästä tuotteesta, vaan ainoastaan mark kinoida sitä. Kaikkiin tuotteisiin liittyviin kysymyksiin vastaa Garantum Fondkommission AB.
Nimi (sukunimi, etunimi) / Yritys (täydellinen nimi) / Vakuutuksen valtakirjan haltija
Postiosoite (katuosoite)
Postinumero
Maa (mikäli muu kuin Suomi)
Paikka
Paikka ja Aika
Puhelin päivisin (myös suuntanumero)
Asiakkaan allekirjoitus
Sähköposti
Nimenselvennys
MUUT Markkinointiyhteistyökumppani ja yhteyshenkilön nimi:
Allekirjoittanut hyväksyy sen että tuotetta koskevista transaktioista
voidaan antaa tietoa markkinointiyhteistyökumppanille.
Kyllä
Ei
Ostositoumus toimitetaan osoitteeseen: Garantum, Keskuskatu 4, 00100 Helsinki,
Puh: 020 762 2270 . S-posti: [email protected]
Maksu suoritetaan tilille:
IBAN: FI1033010001222660 BIC: ESSEFIHX