C(2017

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 8. helmikuuta 2017
(OR. en)
6092/17
ADD 2
TRANS 52
DELACT 25
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
2. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
C(2017) 393 final – LIITE 1 – Osa 2/8
Asia:
LIITE asiakirjaan Komission delegoitu asetus (EU) …/…, unionin
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen
III mukauttamisesta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 393 final – LIITE 1 – Osa 2/8.
Liite: C(2017) 393 final – LIITE 1 – Osa 2/8
6092/17 ADD 2
hmu
DGE 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 2.2.2017
C(2017) 393 final
ANNEX 1 – PART 2/8
LIITE
asiakirjaan
Komission delegoitu asetus (EU) …/…,
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III
mukauttamisesta
FI
FI
LIITE
asiakirjaan
Komission delegoitu asetus (EU) …/…,
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III
mukauttamisesta
Muutetaan liite III seuraavasti:
2)
FI
Korvataan 14.2 kohta seuraavasti:
2
FI
14.2. Alustava laajentaminen naapurimaihin
Kattava verkko ja ydinverkko: Rautatiet, satamat ja rautatie-/maantieterminaalit (RRT)
Türkiye
Kattava
Core
FI
Ydin
Comprehensive
Kattava
Ydin
14
14
Kattava
Inland Waterways /
/
Suurnopeusradat /
Inland Waterways / To be
/ Parannettavat
Suurnopeusradoiksi parannettavat
Inland Waterways /
/
Suurnopeusradat /
3
FI