LYFO DISK - Microbiologics

LYFO DISK®
ILUSTRIRANA NAVODILA
Zaprto vialo LYFO DISK® odstranite iz prostora za
shranjevanje s temperaturo od 2 °C do 8 °C in
počakajte, da se temperatura zaprte viale izenači
s temperaturo okolice.
——————————
Aseptično odstranite eno
(1) peleto s sterilnimi
kleščami iz viale. Ne
odstranite
sušilnega sredstva.
Peleto dajte v 0,5 ml sterilne
tekočine (voda, fiziološka
raztopina, TSB ali BHIB). TAKOJ
ponovno namestite zamašek in
zaprto vialo položite nazaj v
shrambo s temperaturo od 2 °C
do 8 °C.
Nežno obračajte paličico po plošči/-ah z osnovno
kulturo, da nacepite eno tretjino plošč/-e.
S sterilno zanko naredite progo, da olajšate izolacijo
kolonije.
Preostali navlaženi material pravilno zavrzite kot
biološko nevaren odpadek.
Peleto drobite s sterilno paličico, dokler ni suspenzija
homogena. TAKOJ dobro namočite isto paličico v
navlažen material in a prenesite na gojišče z
agarjem.
LIT.2146.SLO Rev A
TAKOJ inkubirajte nacepljeno gojišče
pri temperaturi in pod pogoji, ki so
za mikroorganizem ustrezni.
Slovenščina
Stran 1 od 1