תשע״ז - ערוץ 7

‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫לחינוך‬
‫מוענק בזאת‬
‫לקריית החינוך גבעת וושינגטון‬
‫לעו”ד בנצי דל‪ ,‬יו”ר ההנהלה‬
‫ומר יקי סעדה‪ ,‬מנהל קריית החינוך‬
‫על פועלכם בגין ההתחדשות המתמדת של המכללה והתרחבות‬
‫הקריה לתחומי חינוך רבים ומגוונים‬
‫״חנְֹך ַל ַּנ ַער ַעל ִּפי ַד ְרּכֹו ַּגם ִּכי יַ זְ ִקין ֹלא יָ סּור ִמ ֶּמ ָּנה״ (משלי כב‪ ,‬ו)‬
‫ֲ‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫לעשייה חברתית‬
‫לקרן ‘יחד’‬
‫מוענק בזאת‬
‫– יוזמה חברתית לדורות‬
‫(ע”ר)‬
‫בראשות הרב הלל הורוביץ‬
‫בגין יוזמה חברתית ייחודית שמטרתה יצירת קהילת משפחות‬
‫שיפעלו בערבות הדדית במצב משברי הדורש עזרה‬
‫ֹאמר ֲחזָ ק״ (ישעיה מא‪ ,‬ו)‬
‫״איׁש ֶאת ֵר ֵעהּו יַ ְעזֹרּו ְּול ָא ִחיו י ַ‬
‫ִ‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫לבריאות בירושלים‬
‫מוענק בזאת‬
‫ל’מכבי שירותי בריאות’‬
‫למר גידי לשץ‪ ,‬מנהל מחוז ירושלים‪-‬שפלה‬
‫כהוקרה על קידום שירותי הבריאות בישראל ועל מהלך‬
‫ההתרחבות לעיר ירושלים‬
‫פא יְ ַר ֵּפא ‪ -‬מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות״ (בבא קמא פה‪ ,‬א)‬
‫״וְ ַר ּ ֹ‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫למען הקהילה‬
‫מוענק בזאת‬
‫לרשות השירות הלאומי‪-‬אזרחי‬
‫למר שר‪-‬שלום ג’רבי‪ ,‬מנכ”ל‬
‫על היותה רשות המובילה בחסות המדינה מערך חסד עצום‬
‫המסייע לרבבות אזרחים במדינת ישראל בצרכים שונים ומגוונים‬
‫עֹולם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה ָש ַׁמיִ ם ָּת ִכן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם״ (תהילים פט‪ ,‬ג)‬
‫״כי ָא ַמ ְר ִּתי ָ‬
‫ִּ‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫לעשייה חברתית‬
‫מוענק בזאת‬
‫לחברת ‘עמידר החדשה’‬
‫ליצחק לקס‪ ,‬יו”ר‬
‫וראובן קפלן‪ ,‬מנכ”ל‬
‫על פעילות החברה למתן פתרונות הדיור הטובים והיעילים ביותר‪ ,‬לוותיקים ולעולים חדשים כאחד‪:‬‬
‫ניהול מאגר הדיור הציבורי‪ ,‬בניית דיור מוגן לקשישים וסיוע בשכר דירה לזכאים‬
‫י‪ ‬ב ֲא ִמ ֶּתָך״ (תהילים כו‪ ,‬ג)‬
‫ָך‪ ‬לנֶ גֶ ד ֵעינָ י וְ ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּת ַּ‬
‫י‪ ‬ח ְס ְּד ְ‬
‫״כ ַ‬
‫ִּ‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫לתקומת ישראל‬
‫מוענק בזאת‬
‫ל’מרכז מורשת מנחם בגין’‬
‫למר הרצל מקוב‪ ,‬מנהל‬
‫על פעילותו הייחודית להנצחת ראש ממשלת ישראל מר מנחם בגין ז”ל‬
‫יחת ְּגאֻ ָּל ֵתנּו״‬
‫אשׁית ְצ ִמ ַ‬
‫״ב ֵרְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל ֵר ִ‬
‫ָּ‬
‫(מתוך התפילה לשלום המדינה)‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫להצלת חיים‬
‫מוענק בזאת‬
‫לעמותת ‘עזר מציון’‪ ,‬המאגר הלאומי לתורמי מח עצם‬
‫לרב חנניה צ’ולק‪ ,‬יו”ר עזר מציון‬
‫וד”ר ברכה זיסר‪ ,‬מנהלת המאגר הלאומי לתורמי מח עצם‬
‫על תרומתם הייחודית להצלת חיים באמצעות השתלת מח עצם‬
‫ליותר מ‪ 2,350-‬בני אדם בארץ ובעולם‬
‫״וָ ַחי ָּב ֶהם ֲאנִ י ה’״ (ויקרא יח‪ ,‬ה)‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫להצלת חיים‬
‫מוענק בזאת‬
‫ל’איחוד הצלה’‬
‫למר משה טייטלבוים‪ ,‬מנכ”ל‬
‫על פעילותו בהפעלת המתנדבים בהגשת עזרה ראשונה בדקות הראשונות והקריטיות עד בואו של האמבולנס‬
‫ובסיוע לצוות האמבולנס‪ .‬מתנדבי הארגון משמשים גם כתף חמה למשפחות שיקיריהן נפטרו זה עתה‬
‫״מניִ ן לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או ליסטים באין עליו שהוא חייב להצילו?‬
‫תלמוד לומר‪ :‬לא תעמוד על דם רעך״ (סנהדרין עג‪ ,‬א)‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫ליזמות קהילתית‬
‫מוענק בזאת‬
‫למועצה האזורית הר חברון‬
‫למר יוחאי דמרי‪ ,‬ראש המועצה‬
‫בגין היכולת ליצור מארג מגוני האוכלוסייה השונים במדינה ובגין חוסנה של המועצה‪ ,‬המתבטא בעובדה שלמרות‬
‫תקופת הפיגועים הקשה שעברה‪ ,‬שמרה על אחוז צמיחה גבוה ועל קצב פיתוח מואץ‪ ,‬תוך מימוש חזון ייחודי‬
‫ּובזַ ְר ֶעָך״ (בראשית כח‪ ,‬יד)‬
‫״ּופ ַר ְצ ָּת יָ ָּמה וָ ֵק ְד ָמה וְ ָצפֹנָ ה וָ נֶ גְ ָּבה וְ נִ ְב ֲרכּו ְבָך ָּכל ִמ ְש ְּׁפחֹת ָה ֲא ָד ָמה ְ‬
‫ָ‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫לתרבות יהודית‬
‫מוענק בזאת‬
‫לתיאטרון ‘אספקלריא’‬
‫בראשות מר חגי לובר‬
‫על פועלו להכשרת אמנים בעלי אמונה דתית‬
‫לקראת קידום היצירה האמונית במרחב התרבותי במדינת ישראל‬
‫״יפ ֵתח את רגש היופי והטוהר‪ ,‬ירומם נפשות‪ ‬רבות ומדוכאות‪ ,‬לתת להן הסתכלות בהירה ומאירה על הדרת החיים״‬
‫ַ‬
‫(מתוך איגרת הרב קוק לבוריס ש”ץ‪ ,‬מייסד ‘בצלאל’)‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫פרס‬
‫ירושלים‬
‫תשע״ז‬
‫לחלוציות ויזמות הנדסית‬
‫מוענק בזאת‬
‫לעזריאלי מכללה להנדסה בירושלים‬
‫למר עוזי וכסלר‪ ,‬יוזם ומקים המכללה‪ ,‬סגן יו״ר חבר המנהלים‬
‫על פועלכם בחלוציות ובאחריות חברתית בהנגשת תחום ההנדסה לכל המגזרים ורובדי האוכלוסייה‪,‬‬
‫על הפעלת ‪ 17‬תכניות חברתיות כהשלמה למקצוע ההנדסה ועל חיזוקה הכלכלי של ירושלים הלכה למעשה‬
‫בשילוב הצעירים בתעשייה בכלל ובירושלים בפרט‬
‫“יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל‪ ,‬אהבת היושר בחיים‪ ,‬אהבת היופי ברגש‪ ,‬אהבת הטוב במעשה” (הרב קוק)‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬
‫בס”ד‬
‫כנס ירושלים‬
‫‪Jerusalem Conference‬‬
‫שנה ארבע עשרה ‪F o u r t e e n A n n u a l‬‬
‫ישראל ברדוגו‬
‫אות‬
‫הגבורות‬
‫תשע״ז‬
‫לחינוך‬
‫מוענק בזאת‬
‫למכללת ‘תלפיות’‬
‫לפרופ’ נחום רקובר‪ ,‬נשיא המכללה‬
‫ומר בנימין בהגון‪ ,‬ראש המכללה‬
‫ומר קותי אורן‪ ,‬מנכ״ל המכללה‬
‫ומר יעקב סולר‪ ,‬יועץ המכללה‬
‫על חתירה למצוינות בשטח ההוראה ופעילות מתמדת לשיפור וטיוב מקצוע ההוראה‬
‫בכל רמות הגיל במשך ‪ 80‬שנה‬
‫״חנְֹך ַל ַּנ ַער ַעל ִּפי ַד ְרּכֹו ַּגם ִּכי יַ זְ ִקין ֹלא יָ סּור ִמ ֶּמ ָּנה״ (משלי כב‪ ,‬ו)‬
‫ֲ‬
‫דודו סעדה‬
‫יו”ר קבוצת ‘בשבע’‬
‫יעקב (כצל’ה) כ”ץ‬
‫יו”ר מועצת המנהלים‬
‫בקבוצת ערוץ ‪7‬‬
‫קבוצת התקשורת הגדולה בישראל לציבור הדתי‬
‫חנוך הכהן פיוטרקובסקי‬
‫יו”ר כנס ירושלים‬