Anmälan till 5 dagars gruppledarutbildning

Anmälan till 5 dagars gruppledarutbildning med start
I Tierp 23- 24 mars 2017
Namn:____________________________________________________________________________________
Befattning:_________________________________________________________________________________
Arbetsplats:________________________________________________________________________________
Kommun/landsting/organisation:______________________________________________________________
Mailadress:________________________________________________________________________________
Telefon arbetet:________________________________Privat:_______________________________________
Allergi/specialkost:__________________________________________________________________________
Namn:____________________________________________________________________________________
Befattning:_________________________________________________________________________________
Arbetsplats:________________________________________________________________________________
Kommun/landsting/organisation:______________________________________________________________
Mailadress:________________________________________________________________________________
Telefon arbetet:_______________________________Privat:________________________________________
Allergi/specialkost:__________________________________________________________________________
Namn på
anmälare:_________________________________________________________________________________
Befattning:________________________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________________________
Mailadress:________________________________________________________________________________
Fakturaadress med referensnummer:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Anmälan senast 27 februari 2017 till Ann Nilsson.
För mer information kontakta: Ann Nilsson, kursledare
[email protected] 0293 -21 90 18