Teknik – uppgift 5

Teknik – uppgift 5
Testa några idéer på ett slagverksinstrument.
Vilka material testar du? Hur sätter du ihop dem?
Dokumentera i tabellen vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. (Det är enklast att använda testprotokollet utskrivet i A3 som du får av Lisa).
Testprotokoll
Jag
Jag testar de här sammanfogar
materialen
materialen
med
Test
plaströr
Exempel: + gem
+ ståltråd
1
2
3
4
lim
Skiss
Jag använder dessa Utvärdering av material och
verktyg
konstruktion
Syl, limpistol och Svårt att göra hål i röret
med syl, limmet släppte
avbitartång
från ståltråden
För att få
Test av ljud och
instrumentet att låta
funktion
gör jag så här
Skakar röret
Lät rassligt men inte
så högt som jag hade
hoppats