Kapitalanskaffning, exit och skatt

bj
In
!
an
ud
Kapitalanskaffning, exit och skatt
Välkommen till Mangold på affärslunch
med fokus på kapitalanskaffning, företagsförsäljning och tillhörande skatteregler.
I samarbete med vår partner Grant Thornton bjuder vi nu in till ett
intressant föredrag för entreprenörer och bolagsägare. Informationen
är relevant för både dig som står i begrepp att i närtid genomföra
transaktioner, men även i de fall då detta ligger betydligt längre fram i
tiden. Ämnet är komplext och kräver förberedelse, vilket gör det viktigt
att utvärdera frågorna med god framförhållning. Vi hoppas genom denna
information kunna visa dig vilka möjligheter som finns på området och
hjälpa dig att välja rätt strategi för både ditt företag och ditt ägande.
Varmt välkommen!
Vart? Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2, våning 2, Stockholm
När? Tisdagen den 31 januari, kl 11.45-13.00
Ammälan: Senast den 27 januari, via [email protected]
Vänligen notera att antalet platser är begränsat.
PROGRAM
11.45-12.15 Lunch serveras
12.15-12.35 Erik Josefsson, Mangold
Mangold har hjälpt många bolag med kapitalanskaffningar både genom lånefinansiering och
via aktiemarknaden. Vi har också lång erfarenhet av försäljning av bolag, börsnoteringar samt
förvärv. Vårt mål är att alltid vara proaktiva och
leverera kundanpassade lösningar.
12.35-12.55 Stefan Thomsson &
Gunnar Billhage, Grant Thornton
Grant Thornton kan hjälpa dig att strukturera
försäljning av ditt/ert bolag på bästa sätt, vare
sig detta sker i Sverige eller i samband med en
flytt utomlands. Grant Thornton kommer
även kort att redogöra för det skattemässigt
gynnsamma utfall avseende tjänstepensioner
och bolagsvärde som kan uppkomma vid en
exit utomlands.
12.55-13.00 Avslutning