2016/17:785 Redovisningsregler som hindrar byggande i Sverige

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-02
Besvaras senast
2017-02-08 kl. 12.00
Till statsrådet Peter Eriksson (MP)
2016/17:785 Redovisningsregler som hindrar byggande i Sverige
Jag ställde för över ett år sedan en fråga till dåvarande bostadsminister Mehmet
Kaplan (fråga 2015/16:508 Lönsamt byggande på mindre orter) om de nya
redovisningsprinciper som infördes 2014 som har gjort att byggen stoppats på
mindre orter och på mindre attraktiva lägen i storstadsområden. Dessa
redovisningsprinciper tvingar företagen att ta upp nya investeringar till
konservativt gjorda marknadsvärderingar i stället för till anskaffningsvärde.
Resultatet är att nedskrivningar lägger en våt filt över byggandet. Ministern
svarade nekande till att göra något då men meddelade att han avsåg att följa
frågan. Tyvärr har inte regeringen gjort något för att lösa situationen sedan
dess, problemet kvarstår.
Mot bakgrund av ovanstående och utvecklingen sedan jag sist ställde frågan vill
jag fråga statsrådet Peter Eriksson:
Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att göra det möjligt för
bostadsföretag att bygga lönsamma bostadsobjekt på mindre orter och på
mindre attraktiva lägen?
………………………………………
Robert Hannah (L)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)