Flerårsrapport Bondegatan 1

Förbrukningsrapport (kWh)
Skapad den 2017-02-01
Kund Granlund Lena
Adress Bondegatan 1
Anläggningsid 735999242000136501
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Januari
2 636
2 885
3 269
2 973
3 504
Februari
2 806
2 218
1 942
2 054
2 252
Mars
1 629
2 128
1 670
1 725
1 836
April
1 415
1 278
1 297
1 348
1 423
Maj
850
703
1 031
1 153
767
Juni
726
468
547
762
522
Juli
388
282
265
661
435
Augusti
574
384
437
523
478
September
872
706
689
770
757
Oktober
1 501
1 201
1 546
1 293
1 514
November
1 932
1 742
2 030
1 867
2 431
December
2 960
2 404
2 690
2 374
2 889
18 289
16 399
17 413
17 503
18 808
Summa