Information till remittenter:

Information till remittenter
170201
Information till remittenter:
Drop-in-mottagning på Röntgen, Skaraborgs sjukhus
Drop-in-mottagning gäller endast för skelett- och lungröntgenundersökningar
utan preliminärsvar. OBS
Ej akutundersökningar
Nedanstående får inte skickas för Drop-In
•
•
•
•
Skelettundersökningar med frågeställningen skelettskada
Benlängdsmätning, belastade fötter, vinkelmätning, skoliosundersökningar,
halsryggrad, sacroiliacaleder samt ansiktsskelett
Pneumonikontroller och TBC-kontroller på gravida kvinnor
Patienter som har speciella behov (ex. tolk), kräver lyft vid överflyttning till
undersökningsbordet eller sjuktransport till och från röntgenavdelningen
(ej vanlig taxi)
Remittent ansvarar för att patienten får aktuellt informationsblad –
Patientinformation Drop-In 2017 Februari
Om patienten är gravid – överväg om röntgen behöver göras om så är fallet
kontakta röntgen för val av lämplig metod
Om röntgenremissen inte skrivs direkt i samband med patientens besök är det
remittentens ansvar att upplysa patienten när röntgenremiss kommer att skickas och
patienten kan gå till röntgen.
•
•
Svaret på undersökningen skickas till remittent vanligen inom två veckor efter
utförd röntgenundersökning.
Röntgenremissen är giltig två månader från remissdatum.
För aktuella öppettider hänvisar vi till vår hemsida eller till vårt telesvar
för Drop-in 010-473 92 90
Undrar du över något är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer:
0500-447020 eller Radiolog direkt (09:30-15:30) 0500-47 84 80
För aktuell remittent- och patientinformation besök gärna vår hemsida på Internet:
www.vgregion.se/radiologiskas eller ring telesvar 010-473 92 90 för aktuell väntetid
just nu eller ev driftstopp.
Feb 2017
Bild och funktionsmedicin, Radiologi, Skaraborgs Sjukhus, www.vgregion.se/radiologiskas