Läs mer - OK Älgen

OK Älgen
Kallelse till årsmöte
Styrelsen för OK Älgen kallar till årsmöte måndagen den 20 mars kl.
18:00 i klubbstugan. Mötesdeltagare bjuds på fika.
På dagordningen:

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse

Ansvarsfrihet

Val av styrelse

Val av revisorer

Verksamhetsplan för 2017

Fastställande av budget
Övrigt:
Senast en vecka före årsmötet kommer verksamhets- och förvaltningsberättelser,
verksamhetsplan för 2017 med budget att finnas tillgängliga på klubbens hemsida.
Handlingarna kommer även att finnas i klubbstugan.
Välkomna Styrelsen