2016/17:787 Bristande tillgänglighet hos SJ

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-02
Besvaras senast
2017-02-08 kl. 12.00
Till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
2016/17:787 Bristande tillgänglighet hos SJ
SJ har i smyg infört en avgift på 100 kronor för den som köper tågbiljetter på
telefon, i butiker eller på en resebyrå. Dessutom är direktbetalning via
internetbank borttaget som betalningsmöjlighet. Den som vill köpa biljetter är
hänvisad till att antingen köpa via automat på stationen, med kontokort eller
med faktura. Detta innebär i sig nya problem. Från Luleå i norr till Hässleholm
i söder finns det stationer som saknar automater.
Detta skapar barriärer för många äldre och funktionshindrade att resa. Jag har
blivit kontaktad av flera av dem, och jag är säker på att även statsrådet känner
till deras berättelse.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister
Mikael Damberg:
Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa att SJ:s resor
tillgängliggörs för alla?
………………………………………
Robert Halef (KD)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)