seminarium lärar-vip

!
RÉ
T
N
IE
R
F
Elmia, Jönköping
8:45-15.30, torsdag 2 mars
SEMINARIUM LÄRAR-VIP
KPMG: Årsredovisning, kl. 9.00-9.20
Vad krävs för att göra en riktigt bra årsredovisning? Vad ska du tänka på första
gången eleverna skriver en årsredovisning? Hur kan vi arbeta med
årsredovisningen på olika gymnasieprogram. Detta är frågor som diskuteras
under seminariet med KPMG.
Vipen öppnar 8.45 för att du ska hinna ta din macka och kaffe innan
seminariet börjar. Tänk på att komma i tid.
Ung Företagsamhet & Eksjö Gymnasium: Integration, kl. 14.30-14.50
Inspireras av hur du kan använda våra olika läromedel i arbetet med nyanlända
elever. UF-läraren Pernilla Andersson berättar om sina elever vid ekonomi- och
språkintroduktionsprogrammet som tillsammans skapat UF-företag.