SÖK KLIMATINVESTERINGSSTÖD FÖRVERKLIGA DINA IDÉER!

SÖK KLIMATINVESTERINGSSTÖD
&
FÖRVERKLIGA DINA IDÉER!
Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska
utsläppen av växthusgaser? Då kan du söka pengar från
klimatinvesteringsstödet!
Stödet ska gå till investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå i
Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att
minska utstläppen av växthusgaser i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på
andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.
700 miljoner kronor ska investeras per år 2017-2020
Vem får söka?
Alla förutom privatpersoner.
När?
Ansökningsomgångar 2017:
 9 januari – 31 januari (beslut april)
 10 mars – 3 april (beslut juni)
 7 augusti – 9 september (beslut november)
 November (beslut början 2018)
Hör gärna av dig till
oss om du vill ha
Mer information?
Kristina Flisberg [email protected] tel: 010-224 46 17
Jan Mastera [email protected] tel: 010-224 51 43
Andrea Teran Öman [email protected] tel: 010-224 46 16
eller www.naturvardsverket.se/klimatklivet
Välkommen med din ansökan!
rådgivning!