AKKtiv KomIgång För vem Riktar sig till föräldrar till barn med

Titel
AKKtiv KomIgång
För vem
Riktar sig till föräldrar till barn med nedsatt lek och kommunikationsförmåga.
Syfte
Fördjupad kunskap om kommunikationsutveckling/lek och kommunikationsstöd
Plats
Barn- och Ungdomshabiliteringen i Bollnäs
Datum
24/3, 31/3, 7/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5
Tid
13-15.30
Ansvarig
Berit Furuberg, specialpedagog, tele 0278 38982
Sista anmälningsdag
17-03-10
Anmälan
Fyll i anmälan till aktivitet och lämna in till Barn-och ungdomshabiliteringen eller ring till
receptionen 026-15 86 86. Du kan också skicka in blanketten till: Barn-och
ungdomshabiliteringen i Bollnäs, Nyhedsbacken 8, 821 81 Bollnäs. Eller kontakta
kursansvariga.
Utbildningen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda.
Välkommen!