Invigning av Hela världen brinner

Invigning av Hela världen brinner
Onsdag 8 februari kl 14 | inbjudan, fri entré
Välkommen på invigning av Hela världen brinner. Utställningen tar avstamp i Astrid Lindgrens krigsdagböcker från andra världskriget, men berättar också om flyktingar som kommit till Sverige, både för
decennier sedan och nyligen. Vi hoppas att den ska väcka samtal och fördjupa diskussioner om den
enskilde människans ansvar, om betydelsen av tolerans, medmänsklighet och om allas vår framtid.
Mer info på www.kulturen.com/utstallningar.
Utställningen är producerad av Annmari Kastrup på Actit kommunikation, på uppdrag av Stiftelsen för
bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Saltkråkan AB.
Denna inbjudan ger fri entré till Kulturen i Lund för två personer onsdagen den 8 februari 2017.
KULTUREN I LUND | Besöksadress: Tegnérsplatsen i Lund | www.kulturen.com