2016/17:770 Sjunkande sysselsättningsgrad bland äldre

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-01
Besvaras senast
2017-02-08 kl. 12.00
Till finansminister Magdalena Andersson (S)
2016/17:770 Sjunkande sysselsättningsgrad bland äldre
Efter cirka 10 års positiv utveckling av sysselsättningen i gruppen 65 år och
äldre märks under 2016 ett tydligt trendbrott: Sysselsättningsgraden har sjunkit.
Siffrorna kommer från SCB:s arbetskraftsundersökning (helårssiffror 2016)
som släpptes i slutet på januari. I alla andra åldersgrupper ökade
sysselsättningen under 2016. Nu börjar regeringens höjning av den särskilda
löneskatten och försämringarna av ROT- och RUT-avdragen få genomslag.
Tydligen har dessa försämringar lett till att många äldre nu i stället avstår ifrån
att jobba vidare.
Dessa försämringar av den särskilda löneskatten samt sämre villkor för ROT
och RUT drabbar våra äldres möjlighet att fortsätta jobba efter 65 års ålder.
Lägre sysselsättning är negativt för Sveriges ekonomi.
Med anledningen av dessa negativa siffror på sysselsättningsgraden för gruppen
65 år och äldre vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:
Avser ministern att se över detta och återgå till de tidigare villkor som gällde
för särskilda löneskatter samt ROT och RUT?
………………………………………
Sten Bergheden (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)