Multidocker Pressrelease 2017-02-02

Förtydliganden angående bokslutskommunikéer och
delårsrapporter
I olika forum har olika datum för våra bokslutskommunikéer och delårsrapporter förekommit. För att förtydliga vad som gäller skickar vi ut detta
pressmeddelande.
Följande tider gäller:
Bokslutskommuniké 2017
24 februari 2017
Delårsrapport jan – mars
12 maj 2017
Delårsrapport april – juni
25 augusti 2017
Delårsrapport juli – sept
30 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2018
16 februari 2018
För ytterligare information kontakta:
Percy Österström, VD
070-531 96 03
[email protected]
Om MultiDocker:
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och
logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och
miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.