Läs mer här!

Hjärtligt Välkomna till Pay and Jump för
ridskolans ponnyer och ridskoleryttare.
Lördagen den 11/2-17, första start kl 14:00. Vendelsö ridskola. Alla
medlemmar som rider på ridskoleponny kan delta. Ridläraren
godkänner om det är ok att delta.
1. Anmälningslistor kommer att sättas upp på anlagstavlan i stallet.
Anmälan mailas även till Birgitta. Hällbrink
[email protected]
Ange ryttare, telefonnummer, häst, kategori och klass. På de lägre
höjderna kan ryttaren ha en ledare till hästen, som hjälper till.
Ledaren ska vara myndig. Ledarens namn och telefonnumer skrivs
upp på anmälningslistan.
Ryttarna ska ha med en funktionär, kompis som hjälper till att bygga
bana, bygga bort bana och hjälpa till under tävlingen.
2. Valfri höjd från bommar på marken sedan höjer vi till 20 cm, 30
cm, 40, 50 och 60 cm. Hoppningen sker på bana 20x40 m. Ingen
tidtagning sker. 7-8 hinder.
3. Max två starter per ekipage. Max tre starter per häst.
4. Vid felfri runda finns det möjlighet att köpa rosett för 30 kronor.
5. Ryttarna ser till att ponnyerna är borstade, sadlade och tränsade
ca 20 minuter innan start. Framridning i stora ridhuset. Alla rider
fram tillsammans. Ryttaren kollar grundhjälperna i skritt, trav och
galopp. Framridningen är
ridlärarledd.
Framhoppning sker på ett av hoppbanans hinder i stora
ridhuset.
Stora ridhuset avdelat. Ingen ponny blir själv inne i stora ridhuset.
Vid många starter Kat A-C
först.
6. Vi tillämpar max 5 olydnader, därefter får ritten avbrytas och
ekipaget lämna banan. Vi lägger ner hinder vid behov.
7. Kostnad är 300 kr. Betalas på plats. Betalas kontant. Vill man
starta om i annan klass, höjd. Omstartsavgift på 50 kr.
8. Anmälan utgår den 8 februari.
9. Vaccinationsintyg skall kunna uppvisas för häst utifrån annan
klubb eller privathästar.
10. Vi tillämpar TR:s bestämmelser vad gäller hälsotillstånd och
lämplig bestraffning. Vårdad klädsel och hjälm. Säkerhetsväst ska
bäras.
11. Observera att då detta är en träning och ej tävling gäller enbart
ryttarens egen olycksfallsförsäkring. Försäkring via ryttarlicens eller
arrangerad klubb gäller ej.
12. Vid ev. frågor maila Elisabeth Johansson, tävlingssektionen
ÖRS. [email protected] eller via telefon 070-5087055
13. Banbyggare ridinstruktör Vivianne Lundh.
Lycka till! Nu har vi roligt med våra vänner hästarna och
hjälper varandra att ha en rolig dag!