Välkommen till utbildning i Traumamedveten Omsorg, TMO

Välkommen till utbildning i Traumamedveten
Omsorg, TMO
Dag 1:
Dag 2:
Bakgrund TMO
De tre grundpelarna i TMO forts.
Vad är trauma?
•Relationer
De tre grundpelarna i TMO
•Copingstrategier
•
Trygghet
Summering och avslutning
Tider för båda dagarna är följande:
9.00-12.00 med avbrott för fika
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 med avbrott för fika
KONTAKT
Hälsopedagog
Andrea Ramos Da Cruz
0700-206757
[email protected]
Hälsopedagog
Therese Eklöf
0700-206756
[email protected]
BUP Asylmottagning, Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås
www.vgregion.se/sas
Södra Älvsborgs Sjukhus
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Produktion Bl 2133 Fotomedia SÄS 2016-11
BUP Asylmottagning och Borås kommun har med hjälp av sociala investeringsmedel startat projektet ”Tidiga insatser för ökad integration och ökad skolnärvaro”.
Projektet riktar sig till att stärka ensamkommande flyktingbarns hälsa och förebygga
utanförskap. I projektet ingår en två-dagarsutbildning i Traumamedveten omsorg för
boendepersonal för att öka kunskapen i bemötandet av målgruppen.