Introduktion 1 För godkänt 2 För högre betyg

Lagringsmedia
Johan Montelius
VT2017
Introduktion
Innan du gör denna uppgift så skall du helst ha gjort övningen “Storage take your time” som ger en introduktion till ämnet och en hel del kod att
börja med.
1
För godkänt
Skriv ett program som undersöker läshastigheten på en hårddisk. Jämför
hur läshastigeheten skiljer sig från första gången man läser från en fil till
andra gången. Beskriv den disk du arbetar med och vilken prestanda den
har.
2
För högre betyg
Jämför läs- och skrivhastigheter på två olika sekundärminnen och ett tmpfs
monterat filsystem. Utför olika experiment med och utan O DSYNC satt.
Förklara skillnaderna mellan skriv- och läsprestanda för de olika filsystemen.
1