Föräldragrupp Autism 11

Titel
Autism 11-17 år, föräldragrupp
För vem
För föräldrar till barn med autism i åldrarna 11-17 år.
Syfte
Att träffa andra föräldrar för att utbyta tankar och erfarenheter samt möjlighet att diskutera
kring olika teman.
Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Folkparksvägen 5, Gävle
Datum
14 mars
28 mars
11 april
25 april
9 maj
Tid
16.00-18.00
Ansvarig
Ida Pettersson, kurator, tel. 026-27 86 11
Jessika Forslöf, kurator, tel. 026-15 80 69
Sista anmälningsdag
23 februari
Anmälan
Fyll i anmälan till aktivitet och lämna in till Barn-och ungdomshabiliteringen eller ring till
receptionen 026-15 86 86. Du kan också skicka in blanketten till Barn-och
ungdomshabiliteringen, Folkparksvägen 5, 806 33 Gävle. Eller kontakta kursansvariga.
Utbildningen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda, gruppen kan
max innehålla 10 personer.
Bekräftelse kommer att skickas ut.
Välkommen!