Ervervskjørere i Holtålen kommune 2014

Ervervskjørere i Holtålen kommune 2014-2018
Navn
Hessdalen
John Trøen
Adresse
Post
Område for kjøring
Tlf
Hessdalsvegen
833
7380 Ålen
Hesjedal St.allm. Benndalen
95963588
Jørand Bakås
Gjersvold
Hessdalsvegen
1310
7380 Ålen
Hesjedal St.allm. Benndalen
46446968
Magnar Gjersvold
Hessdalsvegen
1310
7380 Ålen
Hesjedal St.allm. Benndalen
92419254
Peder Bjarne Grønås
Grønåsvegen
234
7380 Ålen
Hesjedal st.allm
95285779
Nørvegen 74
7380 Ålen
Gauldal statsalm
95140120
Ålen/Gauldalen
Stig Østby
Jørgen Løvdal
7380 Ålen
Gauldal statsalm, Østsida utm
90699636
Ole Anders
Storrønning
Jan Nyrønning
PB 21
7380 Ålen
Gauldal statsalm, Østsida utm
95733576
Graftåsvegen
341
7380 Ålen
Gauldalen, østida
45487804
Jon Nesvold
Malmvegen
1704
7380 Ålen
Holden statsallm, Nesvollen
97675498
Lars Ragnar Eidet
Renolsvegen 29 7380 Ålen
Gauldal st.allm. Østsida
91127983
HALTDALEN
Stian Greni
Aunvegen 415
7383 Haltdalen
Øvre Haltd. Aunegrenda
91836953
Stein Ingulf Ranøien
Aunveien 200
7383 Haltdalen
Øvre Haltdalen
91139294
Tor Erick Stuedal
Aunvegen 886
7383 Haltdalen
Aunegrenda
97706835
John Arne Aasen
Strandveien
20
7383 Haltdalen
Haltd søndre statsallm. Ledalen
HV sentret
Oppdrag for Tr.heim
turistforening
95808516
Jon Kåre Flatberg
Grønsetvegen
21
7380 Haltdalen
Bringen
90555760
Terje Rognes
Haltdalsvegen
1110
7383 Haltdalen
Bringen, Haltdalen søndre
Statsallm. Langlete
91377950
Steinar Nilsen
Haltdalsvegen
1114
7383 Haltdalen
Bringen, Ledalen
97954584
Anders Brennås
Andre
Inge Morten Rotvold
Haugavegen 42 7383 Haltdalen
Haltdalen søndre, Østerå, Øvre
41477499
Stuggudalsveg
en 2300
Ysteosen, Gauldal statsallm
41225907
7590 Tydal