Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte
Det kalles med dette inn til årsmøte i Surnadal Golfklubb mandag 20. februar
kl 19:30 på Thon hotell Vårsøg.
Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
4. Årsmelding 2016
5. Revidert regnskap 2016
6. Budsjett 2017
7. Organisasjonsplan
8. Innkomne saker
9. Valg
Frist for innsending av saker som ønskes behandlet i årsmøtet er satt til
onsdag 08.02.17.
Forslag sendes styreleder på email, [email protected]