analyserapport

Pb. 7, 6701 Måløy
NO 982 571 146 MVA
ANALYSERAPPORT
Rapportnr.: 020318
1
Kunde:
Oppdragsinformasjon:
Hornindal kommune
Postboks 24
6763 HORNINDAL
Mottaker: Hornindal kommune
Mottaksdato: 24.01.17
Analyseperiode: 24.01.17-27.01.17
Rapportdato: 30.01.17
(1)
Kontaktperson: Sigurd Muldsvor
Rapport for: Grodås vassverk
Prøve-ID
Produkt
17-00552-001
Nettvann
Tilsetting
Prøvepunkt
Beskrivelse
Skulen
Analyse
Metode
Enhet
Grense (1)
Dyrkbare
mikroorganismer 22°C
Koliforme bakterier
NS-EN ISO 6222
(1999)
ISO 9308-1:2014
/ml
<100
/100ml
0
<1
pH
NS-EN ISO 10523:
2012
NS-EN ISO 7887:
2011 (C)
NS-EN ISO 7027-1:
2016
Sporbar måling
6,5 - 9,5
6,5
Farge
Turbiditet
mg Pt/l
<20
FNU
<4
Temperatur ved pH°C
måling *
(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372
17-00552-001
2
8
0,2
Uttaksdato
Prøvetaker
24.01.17 09:30
Kunde
MU
(1-3)
(6.3-6.7)
(5-11)
(0.0-0.3)
19
30.01.17
Kristbjørg Sølvadottir
Teknisk leder mikrobiologi
Distribusjon
Postmottak Hornindal Kommune
Sigurd Muldsvor
Stig Seljeset
Web Kundeside
MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr ”ikke
påvist”. Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten
må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.
[email protected]
Gate 1 nr 79, 6700 Måløy
Tlf. 57 85 08 90
www.eurofins.no