FAU møte onsdag 01.02.17 kl. 18.00 – 20.00

FAU møte onsdag 01.02.17 kl. 18.00 – 20.00
Lynghaugparken erstatningsskole 2 Løvås.
1. Informasjon fra rektor.
(Rektor er forhindret fra å delta på møtet denne gang, så FAU vil få tilsendt informasjonen fra
rektor og gå gjennom denne. Evt spørsmål og kommentarer vil rektor svare på i ettertid.)
2. Saker fra Elevrådet
3. Eventuelt
Vel møtt!