Påmelding- og fullmaktsskjema 2017

Påmelding- og fullmaktsskjema
REGIONTING FOR NMF Hordaland 2017 Grand Hotel Terminus, Bergen 22. april 2017
Korps:_____________________________________________________________________
Styreleder:_________________________________________________________________
Tlf.dagtid:___________________ E-post:______________________________________
Sender følgende delegater: (før på navn)
NAVN:______________________________________________________________________
NAVN:______________________________________________________________________
I tillegg kommer følgende observatører fra korpset:
NAVN:________________________________________________________________________
NAVN:________________________________________________________________________
Jeg bekrefter at delegatene har fullmakt til å stemme for korpset på regiontinget til
NMF Hordaland 22.4.2017:
_____________________________________________________________________________
Underskrift av ansvarlig leder (styreleder)
Send skjemaet til NMF Hordaland
Postadresse: Postboks 674 Sentrum, 5808 Bergen
E-post: [email protected]
Påmeldingsfrist: 30. mars 2017
Om du ikke kan skanne/ sende skjemaet, send alle opplysninger i en e-post
[email protected] og ta med originalskjemaet ved fremmøte. Husk underskrift av
ansvarlig leder for korpset.
Boks 674, Sentrum, 5807 Bergen
Besøksadr: Lars Hillesgt. 20A, 5.etasje
Tel: 815 56 777
Fax: 4000 17 07
musikkorps.no
[email protected]