Program informasjonsmøte 2.feb.

Informasjonsmøte tilskuddsordning Kommunalt kompetanse- og
innovasjonstilskudd
2.2.2017, Høyres Hus Konferanse og Selskapslokale, Stortingsgaten 20
Program for dagen
09:30-09:50
Innsjekk m/servering – kaffe/te/frukt
09:50-10:00
Velkommen v/seniorrådgiver Monica Carmen Gåsvatn - FMOA
10:00-10:45
Innovasjonskontrakter v/seniorrådgiver Jorunn Birgitte GjessingJohnrud – Innovasjons Norge
10:45-11:15
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – organisering og
rolle i tilskuddsordningen v/Kari Anette Os leder USHT Akershus
tilskuddsordningen
11:15-12:00
Søknadsprosessen for 2017 – Retningslinjer og kriterier for tildeling
v/seniorrådgiver Monica Carmen Gåsvatn
12:00-12:45
Lunsj
12:45-13:45
Status Kompetanseløftet 2015, FM tilbakemelding til
tilskuddsordningen, nytt om Kompetanseløft 2020 v/Sigrun Heskestad
prosjektleder Kompetanseløft 2020 – HDIR
13:45-15:00
Søknadsprosessen for 2017 – Retningslinjer og kriterier for tildeling –
forts. v/seniorrådgiver Monica Carmen Gåsvatn
Vel møtt!
Med forbehold om endringer