Kurs med Egil Syversbråten

Kurs med Egil Syversbråten
Nordfjord Gjetarhundlag arrangerar gjetarhundkurs med Egil Syversbråten, 18.
og 19. Februar. Kurset vil bli i Olden, hos Roar og Linda Alsaker.
Kursavgifta er sett til 900 for medlemmar og 1200 for ikkje medlemmar i
gjetarhundlaget. Avgifta betalast til konto nr: 3705.24.87952
Gjetarhundlaget sørga for bålpanne, deltakarane må ha med mat sjølv.
Påmelding til Knut Alsaker 91329172 [email protected] Kurset kan
måtte avlysast ved dårleg vær.