Program Feide-samling for administratorer 9. mars 2017

 Samling for Feide-administratorer
9. mars 2017
Sted
Tid
Dato
Senter for IKT i utdanningen
kl. 10.00-15.00
09.03.2017
PROGRAM
Kl. 10.00
Introduksjon – status, nyheter, utvikling og Feide sin betydning.
Kl. 10.30
Informasjonssikkerhet – krav i dag og krav som kommer med ny
EU-forordning.
v/Tommy Tranvik
Kl. 12.00
Lunsj
Kl. 12.45
Sterk autentisering med Feide – Hva kreves av skoleeier,
hvordan gå frem?
v/UNINETT
Kl. 13.30
Sterk autentisering med Feide – Hvordan har ulike aktører løst dette?
Elverum, Asker og en fylkeskommune deler erfaringer
Kl. 14.30
Spørsmål og drøfting av eksemplene.