Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Investeringsforeningen Danske Invest
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
Faktaark | 6. februar 2017
DK0060517159
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning
i forhold til avkastningen på high yield- obligasjoner utstedt i EUR. Fondet er
akkumulerende.
Investeringsstrategi
Investerer primært i obligasjoner og konvertible obligasjoner utstedt i euro, men
opp til 1/3 av fondets kapital kan investeres i obligasjoner og konvertible
obligasjoner utstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD. Fondet
investerer primært i high yield-obligasjoner, dvs. obligasjoner med en rating
lavere enn Baa3/BBB- (lav kredittkvalitet). Det betyr at fondets investeringer
innebærer høy kredittrisiko. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og
valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
Avkastning for perioden: 05.11.2013 - 31.01.2017
Navn:
Andreas Dankel & team
Danske Capital
Tittel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrunn:
M.Sc.
Antall års erfaring:
20
10 største investeringer pr. 30.12.2016 *)
Investering
5.375 Energias De Portugal Sa 16/9-2015/2075
Wind Acquisition F 4%
4 Bankia Sa Frn 22/5-2014/2024
Tesco Corp Treas 1.375%
7,0 Intesa Sanpaolo Spa Perp/Call
Srlev Nv Frn 15/4-11/2041
Intl Game Tech 4.75%
Groupama Sa Frn 27/10-2009/2039
Gas Natural Fenosa Fin B.V. Perp/Call
Altice Sa 6.25%
%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Investeringsfordeling: Durasjon pr. 30.12.2016, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 31.01.2017, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 31.01.2017
2012
Fond, %
Referanseindeks, %
2013
1,9
1,6
2014
6,6
7,1
2015
2,2
2,0
2016
7,7
10,8
i år
1,0
0,9
Avkastning pr. 31.01.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
1,0
0,9
3 mdr.
2,2
2,2
1 år
11,0
12,9
3 år
17,4
21,1
start
20,7
24,1
Risikoindikatore for perioden 30.11.2013 - 31.01.2017
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
5,79
0,95
4,58
0,90
-1,01
Basisinformasjon
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
1,14%
0,50%
0,50%
0,00%
ISIN
Benchmark
DK0060517159
Barclays Capital Euro High Yield Index, 3% issuer capped,
hedget til NOK
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Danmark
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 02.02.2017, NOK
660,7
Netto andelsverdi, 03.02.2017
121,51
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
Side 1 av 1. Sist oppdatert 2017-02-06
89.4079.01.07.23