nuuska - Julkari

NUUSKA
Nuuska sisältää enemmän nikotiinia kuin savukkeet ja voi aiheuttaa
käyttäjälle vahvemman nikotiiniriippuvuuden. Vahvimmissa nuuskissa
nikotiinimäärä voi olla moninkertainen keskimääräiseen nuuskaan ja
savukkeisiin verrattuna.
Nuuska on käyttäjälleen haitallista. Se muun muassa

lisää haima-, ruokatorvi- sekä suuontelon syövän riskiä

aiheuttaa palautuvia ja palautumattomia muutoksia suun
limakalvoissa, ienten vetäytymiä nuuskan pitopaikassa sekä
hampaiden kiinnityksen menetystä

kohottaa tilapäisesti verenpainetta ja sydämen sykenopeutta,
jolloin sydän rasittuu enemmän

supistaa verisuonia vähentäen esimerkiksi lihasten verenkiertoa.
On myös viitteitä siitä, että nuuskaaminen on yhteydessä tyypin 2
diabetekseen. Raskauden aikainen käyttö voi lisätä ennenaikaisen synnytyksen, alhaisen syntymäpainon ja raskausmyrkytyksen riskiä.
Terveydenhuollon ammattilaisen tulee ottaa nuuskan käyttö puheeksi vastaanotolla, kehottaa käytön lopettamiseen
sekä kannustaa ja tukea lopettamisessa.
Nuuska ei sovellu tupakoinnin
lopettamisen apuvälineeksi.
LISÄTUKEA
PUHELIMITSE JA VERKOSSA:
Stumppi-neuvontapuhelin
0800 148 484 (Maksuton)
www.stumppi.fi
www.tupakkainfo.fi
www.pokalehuulessa.fi
www.fressis.fi
www.thl.fi/tupakka
NUUSKATESTI
Nuuskan puheeksioton ja käyttäjän riippuvuuden
voimakkuuden hahmottamisen avuksi.
1. Kuinka pian heräämisen jälkeen otat
ensimmäisen nuuska-annoksesi?
a)
b)
c)
d)
5 minuutin kuluessa
6–30 minuutin kuluessa
31–60 minuutin kuluessa
60 minuutin jälkeen
3p
2p
1p
0p
2. Kuinka monta kertaa
vuorokaudessa käytät nuuskaa?
a) 1–7 kertaa
b) 8–12 kertaa
c) 13 tai enemmän kertaa
0p
1p
2p
1p
0p
4. Nieletkö tarkoituksellisesti
nuuskansekaista sylkeä?
a) Kyllä
b) Ei
1p
0p
5. Montako minuuttia pidät
nuuska-annosta suussasi?
a) 0–20 minuuttia
b) 21–35 minuuttia
c) Yli 35 minuuttia
0p
1p
2p
6. Käytätkö nuuskaa, jos olet
sairaana vuoteessa?
a) Kyllä
b) Ei
0–1 PISTETTÄ:
Hyvin vähäinen nikotiiniriippuvuus.
2–3 PISTETTÄ:
Vähäinen nikotiiniriippuvuus.
Hyvin vähäisesti tai vähäisesti riippuvainen
onnistuu lopettamisessa todennäköisesti
omin avuin. Lisätietoa kannattaa kuitenkin hakea esim. www.thl.fi/tupakka
4–5 PISTETTÄ:
Kohtalainen nikotiiniriippuvuus.
Kohtalaisesti riippuvainen voi hyötyä
vieroitusohjauksesta ja nikotiinikorvaustuotteista lopettamisen tukena.
3. Pidätkö nuuskaa suussasi
suurimman osan ajasta?
a) Kyllä
b) Ei
Yhteispisteiden suuntaa-antava tulkinta
1p
0p
6–7 PISTETTÄ:
Voimakas nikotiiniriippuvuus.
Voimakkaasti riippuvainen hyötyy todennäköisesti vieroitusohjauksesta ja nikotiinikorvaustuotteiden tai reseptilääkkeiden
käytöstä lopettamisen tukena.
8–10 pistettä:
Erittäin voimakas nikotiiniriippuvuus.
Erittäin voimakkaasti riippuvainen hyötyy
vieroitusohjauksesta ja nikotiinikorvaustuotteiden tai reseptilääkkeiden käytöstä
lopettamisen tukena.
Kortin riippuvuustestin on kehittänyt Karl Fagerström, perustuen Fagerström Test for Nicotine
Dependence (FTND)-mittariin (Heatherton ym.
1991) ja Boylen ym. (1995) FTND-sovellukseen.
Testi suomennettu Helsingin yliopiston ’Kaksosten
Kehitys ja Terveys’ -tutkimukseen. Suomennetun
testin käyttö kortissa Helsingin yliopiston luvalla.