Årsmøde i Elektronik - Dagsorden EogIT grx

Ingeniørforeningen, IDA
Vestre Havnepromenade 1B
DK-9000 Aalborg
+45 33 18 48 48
[email protected]
ida.dk
Årsmøde i Elektronik- og IT-gruppen, IDA Nord
Mandag den 6.marts kl. 19.15
AAU, FIBIGERSTRÆDE 15 A, 9220 ALBORG ØST
31. januar 2017
Dagsorden
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Årsberetning om arbejdet i gruppen
Pkt. 3: Fremlæggelse af gruppens økonomi
Pkt. 4: Fremtidigt arbejde og budget for 2014
Pkt. 5: Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
Pkt. 6: Indkomne forslag
Pkt. 7: Valg af formand
Pkt. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 9: Eventuelt